Apl-satsning med vinster för lärare, arbetsgivare och elever

På Göinge utbildningscenter satsar man sedan flera år extra tid och resurser på att utveckla arbetet kring APL(arbetsplatsförlagt lärande) på sina gymnasiala yrkes- och kombinationsutbildningar. Bland annat har en APL-samordnare anställts, och alla elever går en introduktionskurs inför APL. Vinster syns för lärare, arbetsgivare och elever.

– APL-satsningen är ett medvetet drag som vi beslutade om 2018. Tidigare låg det ansvaret mycket på lärarna, men vi såg med ett ökande elevunderlag att det behövdes mer resurser för att kunna ha en nära kontakt med branschen och få till ett mer professionellt bemötande gentemot företagen, säger utbildningskoordinator Andreas Hügard.

Läs hela artikeln på Skolverket.

 

Andreas Hügard, utbildningskoordinator. Foto: Jakob Hydén.


Hittade du inte vad du sökte?