Allemansrätten – vad gäller för enskild väg och motortrafik?

Enskilda vägar är viktiga för friluftslivet och allemansrätten. Genom enskilda vägar kan du enkelt nå badsjöar och fiskevatten, bärmarker och smultronställen. Men har du koll på vad som egentligen gäller för enskild väg och motortrafik i naturen i samband med allemansrätten? Vad får du och vad får du inte göra?

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Vi använder allemansrätten när vi är ute och promenerar, joggar, plockar bär, badar eller fiskar. Även om vi tycker att vi har bra koll är det bra att påminna oss om vad som gäller i olika situationer. Tillsammans kan vi se till att vi får behålla denna unika rätt.

Har du till exempel koll på vad som gäller vid enskild väg och för motortrafik i naturen?

Enskild väg

Motortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg. Därför får vägens ägare bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på vägen. Om markägaren bestämmer sig för ett förbud ska detta skyltas med vägmärke eller på annat tydligt sätt.

Tillåtet att gå, cykla och rida
Vägens ägare får bara stänga av vägen för trafik med motordrivna fordon. Ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen.

Regler för parkering
På enskilda vägar gäller samma bestämmelser för parkering som på andra vägar. Om markägaren ändå vill reglera parkering kan det ske genom lokala trafikföreskrifter.

Inga skyltar utan tillstånd
Markägaren får inte sätta upp skyltar som avvisar allmänheten från område av betydelse för friluftslivet utan att ha tillstånd från kommunen, undantaget skyltar som förbjuder motorfordonstrafik på enskild väg.

Läs mer om vad som gäller för enskild väg på Naturvårdsverkets webbsida.

Motortrafik i naturen

Grundregeln är att terrängkörning är förbjudet på barmark. Tänk på att allemansrätten inte ger rätt till terrängkörning av något slag, inte ens för husbilar och husvagnar. Undantag finns, till exempel för den som behöver köra i samband med jordbruk och skogsbruk eller för sjuktransport, vägbyggnad eller liknande.

Förbudet mot terrängkörning på barmark gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen har kommit till för att skydda naturen.

Motordrivna fordon är en samlande beteckning för alla slags fordon som drivs med motor. Till exempel bil, motorcykel, moped, traktor & motorredskap och terränghjuling (ofta kallad fyrhjuling).

Läs mer om vad som gäller för motortrafik i naturen på Naturvårdsverkets webbsida.

Uppdatera dig så att vi tillsammans kan göra rätt

Läs mer om vad som gäller för allemansrätten på Naturvårdsverkets webbsida. Där kan du även hitta information om vad som ryms inom begreppet motortrafik och även vad som gäller för dig som cyklar i naturen. På webbsidan hittar du även information om allemansrätten på olika språk.

 


Hittade du inte vad du sökte?