Stor infrastruktursatsning i Hjärsås: ”Vi ska inte behöva gräva här på decennier!”

I byn har det under ett års tid genomförts enorma satsningar på va-ledningar, belysning, fiberanslutning och asfaltering.

– Tidigare har vi totalt lagt ungefär en miljon kronor per år på akuta åtgärder i kommunen. Nu har vi en strategi för att finansiera ett stort underhållsbehov som finns. Det vi gör i Hjärsås är ett exempel detta, där allt va-nät ska bytas ut. Nu är etapp ett slutförd, vilket betyder att arbetet i halva byn är klart, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bild på Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande och Per Fremark, VD Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT).

Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande och Per Fremark, VD Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT).

– Nu är det helt ny infrastruktur i halva byn. Allt är klart för att etapp två ska kunna börja om ungefär ett år, säger Per Fremark, VD Skåne Blekinge Vattentjänst AB.

– Hittills har vi bytt ut rör i 1900 löpmeter schakt, både rör med vanligt vatten, dagvatten och spillvatten. Det handlar både om splitternya rör som ersatt gamla och renovering av äldre rör så att allt ska hålla länge.

Tillgång till dricksvatten har säkrats

Under drygt ett och ett halvt år har kommunens va-bolag Skåne Blekinge Vattentjänst AB bytt ut stora delar av va-nätet i byn och även vidtagit åtgärder på dagvattennätet. Man har dessutom förstärkt vattenförsörjningen i Hjärsås med ny råvattenborra. Under etapp två ska ytterligare rör bytas ut och renoveras.

Stort antal tomter har förberetts för fiber

Svenska stadsnät har anlagt fiberkanalisationer till tomtgränser i stora delar av Hjärsås och det är således enkelt för fastighetsägarna att ansluta till fiber.

Uppfräschad belysning

Kommunen har bytt ut gatubelysningsstolpar och armaturer samt sett över gatubelysningsledningsnätet. All ny belysning är LED-belysning!

Bild på Per Fremark, VD SBVT, Leif Jönsson, projektledare SBVT. KSO Patric Åberg (M) och Henrik Arvidsson, mark- och exploateringschef.

Per Fremark, VD SBVT, Leif Jönsson, projektledare SBVT, KSO Patric Åberg (M) och Henrik Arvidsson, mark- och exploateringschef.

Asfaltering

Just nu pågår asfaltering i stora delar av byn, där första etappen nyligen är slutförd. Ytterligare asfaltering kommer genomföras under etapp två.


Hittade du inte vad du sökte?