CSN

För att finansiera dina studier kan du söka studiemedel hos CSN. Studiemedel kan du söka från höstterminen det år du fyller 20 fram till du fyller 60 år, viktigt att tänka på är rätten till studiemedel begränsas från det år du fyller 51. Är du under 20 år och studerar på vuxenutbildningen får du studiebidrag från CSN.

Studiemedlet består av bidrag och lån. Du kan ansöka om att få studiemedel på 100, 75 eller 50 procent beroende på din studietakt. Du kan söka studiemedel retroaktivt 4 veckor tillbaka.

Att söka studiemedel gör du enklast på CSN:s hemsida och på Mina sidor där du loggar in med Mobilt BankId.

Viktigt att tänka på är om du ändrar din studietakt eller avbryter dina studier att du även meddelar CSN detta så att du inte blir återbetalningsskyldig.

För mer information om studiemedel besök gärna CSN:s hemsida www.csn.se.