CSN

För att finansiera dina studier på både grundläggande och gymnasial nivå kan du ansöka om studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Vi på Göinge Utbildningscenter stöttar dig genom att tillhandahålla nödvändig information för din ansökan, inklusive antal poäng och start- och slutdatum. Själva ansökningsprocessen genomförs av dig som elev.

Ansökan om studiemedel hos CSN

Du kan ansöka om studiemedel från det år du fyller 20 år. Ansökan görs digitalt på CSN:s webbplats med hjälp av Bank-ID. Det är viktigt att du som elev själv upprätthåller kontakten med CSN. Om du behöver göra förändringar i din studietakt, såsom att byta eller avbryta en kurs, är det viktigt att du meddelar CSN för att undvika eventuella återbetalningsskyldigheter.

Behöver du hjälp?

Vid frågor eller behov av assistans med din CSN-ansökan hänvisar vi dig till CSN:s kundtjänst. Du kan kontakta dem via följande länk: CSN Kundtjänst.

Studietakt och poäng

CSN beräknar din studietakt genom att dela antalet poäng med antalet veckor du läser under studieperioden. Din studietakt bestämmer om du är berättigad till 100%, 75% eller 50% av studiemedlet.

  • För 100% studietakt krävs att du läser minst 20 poäng per vecka.
  • För 75% studietakt krävs att du läser mellan 15 och 19 poäng per vecka.
  • För 50% studietakt krävs att du läser mellan 10 och 14 poäng per vecka.

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som kan erbjudas vissa arbetslösa för att under en kortare period studera på grund- eller gymnasieskolenivå för att öka möjligheterna till sysselsättning. Ansökan och bedömning av studiestartsstöd hanteras av din hemkommun. För ytterligare information om ansökningsprocessen, vänligen kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Guide för CSN-ansökan

Nedan finner du två instruktionsfilmer om hur du ansöker om studiemedel hos CSN. Den första är vår egen video och den andra är en instruktionsfilm från CSN. Vi rekommenderar att du tittar på båda för att få en tydlig vägledning. Dessutom erbjuder vi en skriftlig guide längre ner på sidan som kan vara till hjälp under din ansökningsprocess.