Tisdag 9 augusti 2022

Föredragsserie – Kulturmiljö, arkitektur och upplevelsevärden

5 september, 2022

Tid: 19:00 - 21:00

Plats: Kulturhuset Vita Skolan

Beskrivning:

Välkomna till höstens föredragsserie på Kulturhuset Vita skolan där kommunen i nära samarbete med arkitekt Krister Wall kan presentera fyra spännande föredrag inom området gestaltad livsmiljö. Ett område som är aktuellt både i Östra Göinge och i samhället i stort. Föredragen, som är ett bildningsprojekt, kommer att belysa och lyfta fram viktiga frågeställningar om vår gemensamma livsmiljö och då både de befintliga värdena och framtida.

F.d. Länsantikvarie Thomas Romberg
Har arbetat som länsantikvarie i Skåne län 1999-2016. Dessförinnan som stadsantikvarie i Malmö stad från 70-talet. Nu pensionär. Bor på gammal släktgård med anor från 1600-talet. Var mycket engagerad i Örnanäs – i vår grannkommun – som restaurerades som kunskapsprojekt, och som sedan blev Sveriges första KULTURRESERVAT. Thomas har också vidareutbildat sig i restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan. Thomas håller fördrag på temat ”Kulturmiljö”.

Fri entré. Begränsat antal platser. Plats bokas på biblioteken eller boka på kultur@ostragoinge.se eller tel. 044-775 61 40 (under Broby biblioteks öppettider).


LÄS MER

Föredragsserie – Kulturmiljö, arkitektur och upplevelsevärden

12 september, 2022

Tid: 19:00 - 21:00

Plats: Kulturhuset Vita Skolan

Beskrivning:

Välkomna till höstens föredragsserie på Kulturhuset Vita skolan där kommunen i nära samarbete med arkitekt Krister Wall kan presentera fyra spännande föredrag inom området gestaltad livsmiljö. Ett område som är aktuellt både i Östra Göinge och i samhället i stort. Föredragen, som är ett bildningsprojekt, kommer att belysa och lyfta fram viktiga frågeställningar om vår gemensamma livsmiljö och då både de befintliga värdena och framtida.

Arkitekturhistoriker Martin Rörby
Martin är arkitekturhistoriker och driver egen verksamhet. Har under ett antal år – tillsammans med nu bortgångne Christian Barnekow – stått för ett stort antal TV-program ”Arkitekturens Pärlor”. Har nyligen skrivit boken NYA KLARA – Sveriges modernaste stadsdel, som kommer ut i höst. Han menar att man `tagit alltför lättvindigt på de kvaliteter och den utvecklingspotential som funnits i de befintliga miljöerna… med den eftertanke och respekt som krävs`, men menar samtidigt att bevarandeivrarna inte alltid vill se skickliga och smarta förändringar – som ibland måste innebära rivningar. Hur bedömer man kvaliteten i det som redan finns? Hur prövar man kvaliteten i det man vill tillföra? Martin håller föredrag på temat ”Arkitektur”.

Fri entré. Begränsat antal platser. Plats bokas på biblioteken eller boka på kultur@ostragoinge.se eller tel. 044-775 61 40 (under Broby biblioteks öppettider).


LÄS MER

Hemvändardag i Knislinge

Hemvändardag i Knislinge

17 september, 2022

Tid: 10:00 - 16:00

Plats: Klockaregården

Beskrivning:

Vi börjar dagen i Klockaregården med kaffe, thé och smörgåsar. Under tiden kan man se flygfoton över 1960-talets Knislinge.
Lunch (till självkostnadspris) äter vi i Klockaregården kl. 13.00. OBS! Anmälan krävs till lunchen!
Det finns tid att före lunchen besöka kyrkan och kyrkogården eller få en folder i handen och vandra runt i byn och se på bebyggelsen. Varför inte beskåda byns första höghus vid Centrumtorget?
Dagen avslutas med kaffe. Välkomna!

Anmälan senast 6 september till Tryggve Lahger 0703-46 06 33, Gunnar Blixt 0705-86 35 27 eller Britt-Marie Letin 0703-87 51 88.


LÄS MER

Föredragsserie – Kulturmiljö, arkitektur och upplevelsevärden

17 september, 2022

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Kulturhuset Vita Skolan

Beskrivning:

Byavandring med Krister Wall

Mer information om byavandringarna presenteras på kommunens hemsida.

Fri entré. Begränsat antal platser. Plats bokas på biblioteken eller boka på kultur@ostragoinge.se eller tel. 044-775 61 40 (under Broby biblioteks öppettider).


LÄS MER

Kyrkogårdsvandring i Hanaskog

18 september, 2022

Tid: 13:30 - 15:00

Beskrivning:

Vi samlas vid ingången till Kviinge Kapellkyrkogård i Hanaskog. Ingela Frid blir vår ciceron men du får gärna berätta om dina släktingar och vänner som vilar där.
Välkomna!


LÄS MER

Föredragsserie – Kulturmiljö, arkitektur och upplevelsevärden

26 september, 2022

Tid: 19:00 - 21:00

Plats: Kulturhuset Vita Skolan

Beskrivning:

Välkomna till höstens föredragsserie på Kulturhuset Vita skolan där kommunen i nära samarbete med arkitekt Krister Wall kan presentera fyra spännande föredrag inom området gestaltad livsmiljö. Ett område som är aktuellt både i Östra Göinge och i samhället i stort. Föredragen, som är ett bildningsprojekt, kommer att belysa och lyfta fram viktiga frågeställningar om vår gemensamma livsmiljö och då både de befintliga värdena och framtida.

Arkitekt / Miljöpsykolog Lena Steffner
Lena är arkitekt och Tekn. Dr med lång verksamhet inom SLU i såväl Uppsala som Lund. Hon skrev sin Doktorsavhandling 2009 ”Värdering av stadsmiljöer – en metod att mäta upplevelser”, som bygger på miljöpsykologisk forskning. Hennes föredrag innehåller förslag och tankar kring hur man utifrån äldre bebyggelseinventeringar kan göra nya med användning av nutidens digitala hjälpmedel, för att bygga gemensam kunskap kring kulturarvet – och också visa på hur värdefullt vårt kulturarv är för vårt välbefinnande, genom människors intresse och kunskap om bygdens historia, samt att människor finner trivsel och trygghet av att det finns kontinuitet i vårt kulturarv. Lena håller föredrag på temat ”Upplevelsevärden”.

Fri entré. Begränsat antal platser. Plats bokas på biblioteken eller boka på kultur@ostragoinge.se eller tel. 044-775 61 40 (under Broby biblioteks öppettider).


LÄS MER