Efter dialog med unga: Kickbike-bana anläggs i Knislinge

10 november, 2022

Under året har kommunen planerat för en ny aktivitetsyta i Knislinge, som ska inspirera barn och unga till mer rörelse och aktivitet utomhus. Under den inledande fasen har barn och unga i Knislinge fått vara med och berätta vad de idag saknar och hade uppskattat i byn. En kickbike-bana har varit ett återkommande önskemål och nu presenterar kommunen ett konkret förslag!Lyckat projekt för ökad kännedom om Östra Göinge

9 november, 2022

Östra Göinge kommun har under ett års tid varit part i platsutvecklings- och samverkansprojektet Upptäck Skånes gröna hjärta. Projektets utgångspunkt har varit att stärka platsens attraktionskraft, få besökare att hitta till fler destinationer och på så sätt stanna längre, samt på sikt öka tillväxten, i Östra Göinge. Upptäck Skånes gröna hjärta är nu avslutat och under ett slutseminarium lyftes de framgångar och lärdomar som projektet resulterat i. Föräldracafé framtidsdrömmar

7 november, 2022

Hur kan du som förälder och vi som skola tillsammans stötta och motivera våra barn/elever i skolarbetet?

Under kvällen kommer Madeleine Åsbrink föreläsa om motivation, närvaro och framtidsdrömmar. Madeleine har bland annat skrivit boken ”Lilla motivationsboken för skoltrötta”.

Torsdag 17 november klockan 18.00 – 19.30, Restaurang Gröna Hjärtat i Broby.

Anmälan sker till emilia.persson@ostragoinge.se eller mikael.magnusson@ostragoinge.se senast 14 […]Arbetet med lärmiljöer och språkutveckling i förskolan inspirerar andra

1 november, 2022

I Östra Göinge kommuns förskolor arbetar man sedan ett par år tillbaka med ett särskilt fokus på språkutvecklande lärmiljöer, ett arbete som ska resultera i att förskolebarnen blir språkmässigt väl förberedda inför grundskolan. En organisation som blivit intresserade är Göteborgs stad, som under måndagen besökte Östra Göinge för att få veta mer om arbetet i förskolorna och den pågående skolresan.Retroaktiv avgiftskontroll

1 november, 2022

Under september/oktober 2022 har Östra Göinge kommun kontrollerat de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola/fritids lämnat för 2020.

Kontrollen kommer att genomföras fortlöpande varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt. Alla ska betala rätt avgift.

Mer information om Retroaktiv avgiftskontroll