Arbetet med lärmiljöer och språkutveckling i förskolan inspirerar andra

1 november, 2022

I Östra Göinge kommuns förskolor arbetar man sedan ett par år tillbaka med ett särskilt fokus på språkutvecklande lärmiljöer, ett arbete som ska resultera i att förskolebarnen blir språkmässigt väl förberedda inför grundskolan. En organisation som blivit intresserade är Göteborgs stad, som under måndagen besökte Östra Göinge för att få veta mer om arbetet i förskolorna och den pågående skolresan.