VI FIRAR!!

Göinge utbildningscenters vuxenutbildning, SFI, grundläggande- och gymnasial teoretisk vuxenutbildning, har ökat sin måluppfyllelse inom alla områden hösten 2020 jämfört med våren 2020. Detta trots årets utmaningar som följd av Coronapandemin.

Ökningen gäller måluppfyllelsen antal betyg A-E:

  • SFI ökade med 7 %
  • Grundläggande vuxenutbildningen ökade med 17 %
  • Gymnasiala teoretiska vuxenutbildningen ökade med 12 %

– Detta är ett glädjande besked och ett bra tecken på lärarnas och elevernas anpassningsförmåga. Det gångna året har varit allt annat än enkelt, inte minst för personal och elever på Göinge utbildningscenter. Stor eloge till dem alla, som trots pandemin lyckats öka måluppfyllelsen! säger Daniel Jönsson Lyckestam (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.

Framgångsfaktorn bakom de här resultaten är lärarnas engagemang och hårda arbete med att hitta nya lösningar efterhand som förutsättningarna ändrats.

– Vi startade 2020 med lektioner på plats för alla elever men i mars gick vi över till hundra procent fjärr- och distansstudier, säger rektor Therese Lindecrantz. Därefter hade vi en lång period, resterande del av vårterminen och största delen av höstterminen, där vi endast kunde ha halva antalet elever på plats och resten på distans för att kunna hålla avstånd i skolans lokaler. I slutet av höstterminen hade vi fjärr- och distansundervisning på heltid igen.

Under höstterminen har Göinge utbildningscenter, genom samarbete med högstadieskolorna, lånat ut Chromebooks till elever som har behövt det. Utbildningen har på så sätt varit tillgänglig för alla elever och fler har därför kunnat nå målen i kurserna.