Söket till höstterminen 2022 är nu öppet.

Söket till de kurser och utbildningar som erbjuds på Göinge utbildningscenter är nu öppet.

De utbildningar som erbjuds är Industritekniska utbildningar inom CNC, Svets och Sten, Vård och omsorgsutbildning som ger dig behörighet att arbeta som undersköterska samt en utbildning som heter Skötsel av utemiljöer där du lär dig allt om hur du tar hand om grönytor och trädgårdar.

Det erbjuds även ett brett utbud av enstaka kurser på både grundläggande och gymnsial nivå. De flesta kurser kan även sökas för att läsas på distans.

Gå till www.guc.nu/ansokan för att se kursutbudet samt göra din ansökan.