Distansundervisning för vuxna på GUC

Folkhälsomyndigheten bedömer att smittspridningen kommer att fortsätta vara på en mycket hög nivå de närmaste veckorna. Vi behöver därför vara förberedda på ökad smittspridning och ökad frånvaro bland lärare och elever under de närmaste veckorna.

Det förvärrade läget innebär mer tryck på lärare och studerande. Många av er är redan i en ansträngd situation och gör redan allt ni kan för att hantera situationen och bedriva undervisning på plats.

Som en försiktighetsåtgärd har skolledningen idag beslutat att vissa kurser av yrkesvux på GUC Källgatan går över till distansundervisning(info har skickats till var elev om vilka kurser som gäller) och Teoretisk vuxenutbildning, Stengatan, går över till 100% distansundervisning. Beslutet syftar till att undvika trängsel och minska smittspridning av covid-19. Datorer kommer att finnas till utlåning för de som inte har själv.

Beslutet om distansundervisning gäller från och med 2022-01-24 t.o.m. 2022-02-04.

Nya beslut kommer att tas efterhand som smittläget förändras.

/Petra Färdig Mössler, Ayad Abdullah