Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till Kollandsvik

31 mars, 2015

Östra Göinge kommun och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) planerar utbyggnad av det allmänna ledningssystemet för vatten och avlopp från Gyviksområdet till Kollandsvik, samt till berörda fastigheter längs ledningsstråket.

Målsättningen är att påbörja ledningsdragningen från Gyvik och norrut mot Kollandsvik under hösten 2015 för att i nästa etapp under våren 2016 gräva och lägga ner lokala […]Eva Torudd ställer ut på Vita skolan

30 mars, 2015

Eva Torudd arbetar med måleri, fritt broderi, installationskonst och har åtskilliga utställningar bakom sig såväl i Sverige som i övriga Norden. Sedan 2011 finns Torudd representerad i Sibbhults bibliotek med verket ”Anna själv tredje”. Utställningen i Kulturhuset Vita skolan i Broby pågår 9 april –  30 april.

Arr: Kultur & Bibliotek

 

 

 

 

 

 

 Ny verksamhetschef

30 mars, 2015

Anna-Lisa Simonsson har tillträtt som verksamhetschef (socialchef) för verksamhetsområde Stöd och omsorg.Kalk påträffat i Bivarödsån

27 mars, 2015

I Bivarödsån i Sibbhult har rester av vad som tros vara kalk hittats i vattnet och vid strandkanten nära en kalkstation norr om Sibbhult. Prover är tagna för analys, men bedömningen är att det inte föreligger någon risk för dricksvatten eller för djur att dricka av vattnet. Frågan om eventuell påverkan på djur- och växtriket […]Dags att ansöka om flagga!

27 mars, 2015

Rikskommittén för Sveriges nationaldag delar ut flaggor och fanor i syfte att främja respekten och intresset för nationaldagen och den svenska flaggan.

Flaggorna och fanorna delas ut vid en ceremoni på nationaldagen den 6 juni. Ansökan om flagga kan göras av enskilda personer, organisationer, föreningar eller motsvarande.Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Västraby

26 mars, 2015

 

Östra Göinge kommun och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) planerar utbyggnad av det allmänna ledningssystemet för vatten och avlopp till fastigheter längs Emmislövsvägen i Broby. Fastigheter enligt kartskiss kommer att beröras av utbyggnaden.

I samband med utbyggnad av ledningar för vatten och avlopp kommer även kanalisationer för fiberkabel att läggas ner. Det blir därmed möjligt för […]Ministerbesök i Östra Göinge

25 mars, 2015

Måndagen den 23 mars besökte Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Östra Göinge, närmare bestämt asylboendet i Broby samt boendet för ensamkommande ungdomar i Glimåkra.

Under besöket beskrev Florence Svensson, integrationsinformatör, hur kommunen arbetar med integration och Camilla Windeborn, enhetschef vid kommunens resursenhet, berättade om arbetet vid ungdomsboendet. Även ett par av ungdomarna berättade om sin resa, utmaningar och vad som […]Sammanfattning av medborgardialogen i Broby

19 mars, 2015

Tisdagen den 17 mars hölls ett dialogmöte i Broby där alla som intresserar sig för byns utveckling var välkomna att medverka. Syftet med kvällen var att hitta en gemensam målbild för Brobys framtid samt att identifiera vilka utmaningar vi står inför.

Kvällen bestod av en kort presentation av samhällsbyggnadsavdelningen där man bl.a. berättade om vad en […]”Mat ska vara god, så klart!”

12 mars, 2015

Hon sorterar fortfarande skrivbordet från sin föregångares papper och pärmar och ber om ursäkt för röran i nya arbetsrummet på Lindgården i Broby.

– Jag har fortfarande inte riktigt kommit i ordning, säger Emma Nilsson, Östra Göinge kommuns nya dietist.

Hon har visserligen varit anställd i fyra veckor, men hon delar sin tid mellan Osby kommun och […]Ny synpunktshantering från och med 2 mars

10 mars, 2015

Måndagen den 2 mars införde Östra Göinge kommun ett nytt och kommunövergripande system för synpunktshantering. Tidigare har skola och socialtjänst haft egna, separata system.

Syftet med ett gemensamt system för hela kommunens verksamhet är att systematisera och därmed förbättra och effektivisera handläggningen av synpunkter, enligt kommunens mål i Göingemodellen om ständiga förbättringar.

Ingången till synpunktshanteringen ligger som […]Sida 1 av 212