Sammanhållen journalföring ska ge bättre patientöversikt

16 februari, 2015

Från och med den 16 februari kan det hända att du i en vårdsituation får frågan om kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast får se dina vårduppgifter via en sammanhållen journalföring. Systemet, som kallas Nationell patientöversikt (NPÖ), är nytt och gör det möjligt för behörig vårdpersonal att ta del av andra vårdgivares patientjournaler direkt via datorn.

Enligt Roger […]Arbetet med nya resecentret i Knislinge påbörjat

3 februari, 2015

Utmed Brobyvägen i Knislinge har arbetet med att färdigställa det planerade resecentret påbörjats. Vägen och det nya resecentret beräknas stå klart i mitten av maj 2015, vid samma tidpunkt som Skånetrafikens nya tidtabeller börjar gälla. FASAB är entreprenör och kostnaden för utförandet beräknas till 3,2 miljoner.

På Holmavägen är arbetet med att smalna av vägen för att höja […]