Storstädning och ny provtagning genomförs på Lille Mats

19 december, 2014

I månadsskiftet november/december genomfördes en s.k.”foggning” under avdelningarna Villekulla, Junibacken och Bullerbyn på förskolan Lille Mats. Befintliga mikroorganismer i lokalerna behöver nu städas bort för att man ska kunna verifiera att foggningen gett önskad effekt.

Vid foggningen blåstes saneringsmedel mot påväxt i krypgrunden in i form av rök/dimma. Den mätning av mikroorganismer i inomhusmiljön som genomförts […]Lugnande besked om kreosot på Saltkråkan

17 december, 2014

Provsvar från mätningar gjorda den 5 december visar att inomhusluften på avdelningen Saltkråkan på förskolan Lille Mats innehåller polyaromatiska kolväten på en nivå som ligger avsevärt under genomsnittet för europeiska hus. Bedömningen är att förekomsten inte är skadlig för människors hälsa. Avdelningen ska ändå saneras och kreosoten tas bort.

27/11: Avdelningen Saltkråkan på Lille Mats stänger

Provsvaren […]Ljus i vintermörkret!

17 december, 2014

Nu lyser det i kommunens alla byar i träd, konstverk och på torg.

Nytt för i år är belysningen i trädet vid kiosken i Hanaskog. Trädet är en alm som tyvärr dött av almsjuka, men där grenarna beskurits kraftigt och därefter fått belysning. Trädet har mottagits mycket positivt av allmänheten.

Med dessa ljus i vintermörkret vill Samhällsbyggnadsavdelningen önska […]Spice i Östra Göinge: läget under kontroll

10 december, 2014

För ungefär ett år sedan uppmärksammades att nätdrogen Spice fått fäste bland kommunens skolungdomar, en del så unga som 12 år. Situationen ledde till akuta insatser från polis och socialtjänst och i februari bildades samverkansprojektet SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid).

Uppsökande fältarbete nära ungdomarna, förebyggande samtal och information genom socialtjänsten i kombination med lyhörd skolpersonal […]Förorenad mark i Sibbhult

5 december, 2014

Vid bensinstationen i Sibbhult har förorenad mark och även förorenat grundvatten upptäckts i samband med grävarbeten. Miljö- och byggenheten informerades den 25 november. Prover togs den 26 november. Resultaten meddelades miljö- och byggenheten den 1 december. Ämnena det handlar om är bensen och MTB (metanol isobutylen). 

Sanering börjar på måndag och tar minst en vecka. När […]Tänk på att anmäla eldstad!

3 december, 2014

Innan du installerar eldstad måste en skriftlig anmälan göras. Kravet gäller alla eldstäder, pannor, kaminer, spisar och kassetter och även vid väsentlig ändring. Om jobbet påbörjas utan startbesked tas böter i form av en byggsanktionsavgift ut.

För att få börja elda krävs dessutom slutbesked från tillsyns- och tillståndsnämnden.

Läs mer om att installera eldstad: