Östra Göinge får halv miljon till integrationsarbete

29 augusti, 2014

Östra Göinge kommun har beviljats 500 000 kronor av Länsstyrelsen för projektet ”Tillsammans bygger vi framtiden”. Bakom ansökan ligger Florence Svensson, integrationsinformatör, och Petra Granholm, integrationshandläggare.

Projektet ”Tillsammans bygger vi framtiden” ska stärka och utveckla kommunens verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för nyanlända, för att underlätta integrationen och skapa snabbare vägar in i samhälle och sysselsättning.Ulrika Sparre har tilldelats årets Stenstipendium

20 augusti, 2014

2014-års Stenstipendium på 60 000 kr tilldelas Ulrika Sparre, konstnär, Stockholm. Stipendiet har utsetts av Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott (KSOU).

Motiveringen lyder:

”Ulrika Sparre har i sin ansökan beskrivit hur hon under stipendietiden vill arbeta med stenen och lyfta fram dess dolda kraft. Hon vill skapa formationer, flytta och omarbeta stenen. Vi tror att hon via sitt skapande […]Miljöenheten arbetar med projektet PROEFF under hösten 2014

1 augusti, 2014

Under hösten kommer Miljöenheten arbeta med energieffektiviseringsprojektet PROEFF! Företag som får energitillsyn under projektperioden är de som är anmälningspliktiga enligt Miljöprövningsförordningen, krav ställs på att företagen ska ha en aktuell energiplan för sin verksamhet.

Energiplanen innefattar bland annat en grundläggande energikartläggning och ett systematiskt arbetssätt med energieffektiviseringsåtgärder.

Det finns mer för dig som verksamhetsutövare att läsa under […]