Östra Göinge får halv miljon till integrationsarbete

29 augusti, 2014

Östra Göinge kommun har beviljats 500 000 kronor av Länsstyrelsen för projektet ”Tillsammans bygger vi framtiden”. Bakom ansökan ligger Florence Svensson, integrationsinformatör, och Petra Granholm, integrationshandläggare.

Projektet ”Tillsammans bygger vi framtiden” ska stärka och utveckla kommunens verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för nyanlända, för att underlätta integrationen och skapa snabbare vägar in i samhälle och sysselsättning.Idémöte för föreningslivet om integration

26 augusti, 2014

Måndagen den 22 september bjuder kommunens integrationssamordnare in föreningar och frivilligorganisationer i Östra Göinge till ett idémöte om möjligheterna för nyanlända att integreras i samhället via föreningslivet. Målet är att tillsammans hitta fler sätt att nå ut till och få nyanlända intresserade av att delta i föreningslivet och på så sätt lära känna ortsbor och bli mer […]Viktigt meddelande från SOS Alarm i telefonen

22 augusti, 2014

Den 1 september lanserar SOS Alarm första delen av ett nytt kommunikationssystem för så kallade VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. Man kommer då att kunna skicka ut en varning via fast telefoni i form av ett röstmeddelande. Vid ett VMA blir man som invånare varnad via radio och tv, samt i särskilda fall även via en […]Ulrika Sparre har tilldelats årets Stenstipendium

20 augusti, 2014

2014-års Stenstipendium på 60 000 kr tilldelas Ulrika Sparre, konstnär, Stockholm. Stipendiet har utsetts av Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott (KSOU).

Motiveringen lyder:

”Ulrika Sparre har i sin ansökan beskrivit hur hon under stipendietiden vill arbeta med stenen och lyfta fram dess dolda kraft. Hon vill skapa formationer, flytta och omarbeta stenen. Vi tror att hon via sitt skapande […]Justitieminister Beatrice Ask kommer till Broby

18 augusti, 2014

På onsdag, den 20 augusti, besöker Justitieminister Beatrice Ask (M) Broby för att träffa representanter från kommunen och Polisen.

Bakgrunden till besöket är att kommunen och Polisen bedrivit ett mycket framgångsrikt arbete mot droger och gängkriminalitet i Östra Göinge den senaste tiden. Några vinnande faktorer i arbetet är en flitig närvaro av Polisen och en god […]Parkering vid Kviingeskolan i Hanaskog

18 augusti, 2014

På grund av grävarbeten finns det begränsade möjligheter att parkera på Kviingeskolans parkeringsplats. Inför skolstarten hänvisas föräldrar som lämnar sina barn i skolan att parkera på det intilliggande grönområdet eller på fotbollsplanen.

Det är viktigt att bilar inte blockerar in- och utfarten till skolbussens hållplats!Full fart på Skuttlägret!

14 augusti, 2014

För trettonde gången går Skuttlägret av stapeln! Lägret arrangeras av kommunen tillsammans med lokala föreningar och klubbar. Under veckan som lägret pågår får deltagarna prova på olika sporter och aktiviteter runtom i våra byar.

Syftet med lägret är dels att erbjuda en rolig vecka i slutet av sommarlovet, dels att ge unga en bild av vilket […]Sök pengar ur Landshövdingefond

11 augusti, 2014

Nu kan du söka bidrag från stiftelsen Landshövding Per Westlings fond. Stiftelsen stöder allmännyttiga, företrädesvis ideella ändamål inom det tidigare Kristianstads län. Det finns två s.k. Landshövdingefonder, i år kan man ansöka om pengar ur Per Westlings fond. Skriftlig ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 augusti.

Läs mer om Landshövdingefonderna på Länsstyrelsens hemsida.Miljöenheten arbetar med projektet PROEFF under hösten 2014

1 augusti, 2014

Under hösten kommer Miljöenheten arbeta med energieffektiviseringsprojektet PROEFF! Företag som får energitillsyn under projektperioden är de som är anmälningspliktiga enligt Miljöprövningsförordningen, krav ställs på att företagen ska ha en aktuell energiplan för sin verksamhet.

Energiplanen innefattar bland annat en grundläggande energikartläggning och ett systematiskt arbetssätt med energieffektiviseringsåtgärder.

Det finns mer för dig som verksamhetsutövare att läsa under […]