Östra Göinge Renhållnings AB söker VD

25 oktober, 2013

Östra Göinge Renhållnings AB, som ägs av Osby och Östra Göinges kommuner, sköter avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter inom dessa kommuner. Totalt ger de service åt ca 26. 000 invånare eller ca 12. 000 hushåll samt företag och näringsidkare. Företaget omsätter cirka 35 mkr och har 10 anställda. ÖGRAB söker […]Anpassade hastighets-begränsningar i Östra Göinge

23 oktober, 2013

Från och med november inleder kommunen en anpassning av hastighetsbegränsningarna i byarna.

I bostadsområden, vid skolor, i centrum och på vägar med blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidra till förståelse och ökad hänsyn i trafiken.

Kommunen arbetar med metoden ”Rätt fart i staden”. Hastighetsgränserna sätts […]Kommunalrådet följde med kommunens fixartjänst

22 oktober, 2013

Den dagliga verksamheten är till för de medborgare med funktionsnedsättning som önskar sysselsättning utanför hemmet. I Östra Göinge finns den dagliga verksamheten i kommunhusets cafetéria, Mediagruppen och Mediacafét i Sibbhult samt vid Åvillans aktivitetscenter och Lilla Butiken i Broby.

Under tisdagen besökte Östra Göinges kommunalråd Patric Åberg just Åvillan, där han följde med fixartjänsten under en heldag.  Fixartjänsten erbjuder […]Kommunen erbjuder sig att köpa golfklubbens fastighet

22 oktober, 2013

Östra Göinge kommun är, sedan Östra Göinge Golfklubbs bana anlades, ägare av all mark som golfbanan ligger på utom av en fastighet utmed väg 19 strax norr om Knislinge. För att renodla markfrågorna mellan parterna vill kommunen nu köpa den fastigheten också. Östra Göinge kommun har därför lämnat ett erbjudande till styrelsen i Östra Göinge […]Bygger för framtiden

17 oktober, 2013

I Knislinge pågår byggandet av kommunens nya sporthall. Hallen, som även kommer att inrymma bowlinghall, dansstudio och café, beräknas stå klar till skolstarten hösten 2014.

Stort fokus har lagts vid miljöaspekterna och byggnaden kommer att ligga i framkant vad det gäller god miljöstandard. Sporthallen kommer att bli en så kallad nära noll-energibyggnad (NNE). Begreppet kommer från ett EU-direktiv som träder i kraft 2021 för alla […]Informationsträff för leverantörer av vård och omsorg om äldre

14 oktober, 2013

Vad innebär det för företag att lämna anbud i upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LOV (Lagen om valfrihetsystem)? Detta är frågor som besvaras när Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet kommer till vår kommun och håller i en informationsträff för leverantörer av vård och omsorg om äldre.

Syftet med informationsträffen är att underlätta för företag att […]Lejongatan stängs av

14 oktober, 2013

Med anledning av ledningsarbete så kommer Lejongatan i Knislinge att vara avstängd i båda riktningarna från och med 14 oktober och tills vidare under byggtiden.

 Utbildning för närstående till personer med demenssjukdom

11 oktober, 2013

Östra Göinge kommun erbjuder närstående till personer med demenssjukdom att delta i en utbildningsserie om demenssjukdomar, förhållningssätt och bemötande, kunskap om besvärande symtom som kan uppstå, vilken hjälp som finns att få och rätt till vård och omsorg samt råd till närstående.

Utbildningen innefattar fem träffar med två timmar per gång och det är planerat att […]Pedagogiskt kvalitetspris utlyst

10 oktober, 2013

Varje år utlyses ett pedagogiskt kvalitets-  och utvecklingspris i Östra Göinge kommun, riktat mot förskola och skola. Syftet är att bidra till en ökad måluppfyllelse, att stimulera samverkan och att uppmärksamma goda exempel i verksamheten. Sista ansökningsdag är 11 mars 2014. Priset delas ut på Göingeafton i maj. På bilden ser ni 2012 års vinnare, Solhällans förskola […]Connect Skåne om tillväxt och nätverksskapande

8 oktober, 2013

Av alla företag i Sverige har 99,8 procent en personalstyrka som är under femtio till antalet. För en ökad tillväxt behöver de mindre företagen resurser att växa. Ur det perspektivet talade Anna Mendel under företagslunchen den 4 oktober om hur Connect Skåne, som ideell förening, ger mindre företag ”hjälp till självhjälp”. Genom ett brett kontaktnät […]Sida 1 av 212