Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2021-11-02
  • Samlingsplats för ungdomar i Hanaskog
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-11-10
  • Prydnad och belysning på bron i Sibbhult
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-10-18
  • LIS-plan gällande området kring Immeln
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-10-25
  • Arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och homofobi i Östra Göinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-10-25
  • Lagad gatlykta i Knislinge
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2021-10-18
  • Handläggning av boendestöd
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-10-21
  • Utebliven information på kommunens hemsida som annars finns att läsa i tidningen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-10-19
  • Upprensning i området vid gång- och cykelväg utmed Osbyvägen
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2021-10-18
  • Minska sockerintag för skolans elever
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-10-08
  • Kontroll av felparkerade fordon
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer