Arkiverade synpunkter

  • Besvarat
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2023-12-07
  • Snöröjning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-12-06
  • Trasiga lampor på cykelväg mellan Glimåkra och Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-12-06
  • Förslag att sätta upp gummilister på bryggorna på öarna och i Breanäs
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-12-04
  • Övergångsställe vid HAKI i Sibbhult
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-12-04
  • Spridning av information gällande Mölleskolan i "byn"
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-11-30
  • Stolpe trasigt vid farthinder i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-11-30
  • Negativ inverkan på Sibbhult om Mölleskolan läggs ner
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-11-30
  • Lyssna på utbildad personal om påverkan på barn gällande eventuell avveckling av skola
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-11-30
  • Utredning om avveckling av skola en viktig fråga att lyfta
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2023-11-27
  • Uppmaning till fastighetsägare att klippa häck samt hantering av katter
  • Klagomål
  • Läs mer