Verksamhetsrapport – Kunskap och kompetens 2019

Det finns ett antal teman som genomsyrar rapporten:

  • kommunen har ett utmanande socioekonomiskt utgångsläge vilket ställer krav på fungerande strategier i förskola och skola, på elevernas fritid och i stöd till familjer,
  • inflyttningen av familjer, ofta nyanlända, har påverkat verksamheterna,
  • skolans måluppfyllelse har totalt sett en positiv utveckling men vi ser ett fortsatt utvecklingsbehov för att nå alla målgrupper,
  • närvaron i våra verksamheter påverkar barn och ungdomars tillgång till utbildning och en meningsfull fritid,
  • övergångar och samverkan mellan stadier och verksamheter har stor inverkan på resultatet,
  • kompetensförsörjning inom verksamheterna är en utmaning,
  • det har kommit en rad nya lagar och nationella direktiv som påverkat främst grundskolan.

 

 

Hittade du inte vad du sökte?