Verksamhetsrapport – Kunskap och kompetens 2018

I verksamhetsrapporten beskrivs resultatet av kommunens arbete inom utmaningsområdet Kunskap och kompetens. Verksamhetsrapporten omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, barn- och elevhälsa, individuella programmet, Individ- och familjesupport, kultur och fritid samt musikskola. Inom utmaningsområdet ingår även måltider inom grund- och gymnasieskola, förskola samt fritidshem.

Läs verksamhetsrapporten här: Verksamhetsrapport kunskap och kompetens 2018

Följande tema genomsyrar rapporten:

  • kommunen har ett utmanande socioekonomiskt utgångsläge,
  • det ökade antalet elever, däribland nyanlända, ställer nya krav på alla verksamheter,
  • skolans måluppfyllelse har både en positiv och negativ utveckling,
  • närvaron i våra verksamheter påverkar barn och ungdomars tillgång till utbildning,
  • pojkar och flickor har olika förutsättningar,
  • övergångar och samverkan mellan stadier och verksamheter påverkar,
  • kompetensförsörjning inom verksamheterna är en utmaning

 

 

Hittade du inte vad du sökte?