Verksamhetsrapport – Kunskap och kompetens 2018

I verksamhetsrapporten beskrivs resultatet av kommunens arbete inom utmaningsområdet Kunskap och kompetens. Verksamhetsrapporten omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, barn- och elevhälsa, individuella programmet, Individ- och familjesupport, kultur och fritid samt musikskola. Inom utmaningsområdet ingår även måltider inom grund- och gymnasieskola, förskola samt fritidshem.

Läs verksamhetsrapporten här: Verksamhetsrapport kunskap och kompetens 2018

Följande tema genomsyrar rapporten:
– kommunen har ett utmanande socioekonomiskt utgångsläge,
– det ökade antalet elever, däribland nyanlända, ställer nya krav på alla verksamheter,
– skolans måluppfyllelse har både en positiv och negativ utveckling,
– närvaron i våra verksamheter påverkar barn och ungdomars tillgång till utbildning,
– pojkar och flickor har olika förutsättningar,
– övergångar och samverkan mellan stadier och verksamheter påverkar,
– kompetensförsörjning inom verksamheterna är en utmaning


 

 

Hittade du inte vad du sökte?