Verksamhetsrapport – Kunskap och kompetens 2017

I verksamhetsrapporten beskrivs resultatet av kommunens arbete inom utmaningsområdet Kunskap och kompetens. Verksamhetsrapporten omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, barn- och elevhälsa, gymnasieskolan, individuella program, kultur och fritid, samt musikskola. Inom utmaningsområdet ingår även måltider inom grund- och gymnasieskola, förskola samt fritidshem.

Läs rapporten här Verksamhetsrapport kunskap och kompetens 2017

I sammanfattningen vill vi särskilt lyfta fram fyra teman som är genomgående i rapporten:

  • ökade antalet nyanlända ställer nya krav på verksamheten,
  • skolans måluppfyllelse har både en positiv och negativ utveckling,
  • närvaron i våra verksamheter
  • pojkar och flickor på lika villkor

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?