Verksamhetsrapporter

I verksamhetsrapporten beskrivs resultatet av kommunens arbete inom det prioriterade området en bra start i livet. Verksamhetsrapporten omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, barn- och elevhälsa, individuella programmet, Individ- och familjesupport, kultur och fritid samt musikskola. Inom utmaningsområdet ingår även måltider inom grund- och gymnasieskola, förskola samt fritidshem.

Verksamhetsrapport Kunskap och kompetens 2019

Verksamhetsrapport kunskap och kompetens 2018

Verksamhetsrapport kunskap och kompetens 2017


Hittade du inte vad du sökte?