Stor satsning på ökad måluppfyllelse

Kommunen genomför en storsatsning på kompetensutveckling för att höja kommunens måluppfyllelse och ge alla barn och elever en bra start i livet.

Under två år genomförs en omfattande satsning på kompetensutveckling. Målgruppen är förskola, grundskola hela vägen upp till vuxenutbildning, skolledning, barn- och elevhälsa samt personal inom kultur och fritid – totalt ca 400 personer.

En del i satsningen riktar sig mot nyanlända och hur man kan arbeta för att dessa ska inkluderas på bästa sätt för att få en bra och gynnsam start i Sverige. Syftet är dock att ge redskap, kunskap, metoder och insikter om hur ett brett språkutvecklande arbetssätt gynnar alla våra barn och elevers utveckling och måluppfyllelse – förutsättningar för en bra start i livet. I detta arbete spelar alla Bildnings verksamheter en viktig roll.

Läs mer här om alla de satsningar som görs i kommunen Satsningar


 

 

Hittade du inte vad du sökte?