Övergripande kvalitetsberättelse 2013/14 Förskola och grundskola

Denna rapport är en sammanfattning av allt det arbete och den utveckling som har skett inom förskolan och skolan under läsåret 2013/14. Utifrån en tydlig analys och ett systematiskt kvalitetsarbete har ledningsgruppen tillsammans med sin personal på olika sätt arbetat för att höja måluppfyllelsen.

Genomgående har varit att skapa förutsättningar för ett bättre lärande, hela vägen från förskolan upp genom grundskolan. Läsåret har präglats av långsiktiga kompetensutvecklingsinsatser anpassade efter de olika verksamheternas behov. Gemensamt för dessa har varit läsårsmålet:

Förskolan/skolan stimulerar till utveckling och lärande genom inkludering och samverkan

Läs här Kvalitetsberättelse 13-14


Hittade du inte vad du sökte?