Övergripande kvalitetsberättelse 2015/16 Förskola och grundskola

Denna rapport är en sammanfattning av allt det arbete och den utveckling som har skett inom förskolan och skolan under läsåret 2015/16. Den bygger på de kvalitetsberättelser som varje enhetschef skriver, på kommunövergripande analyser av resultat (betyg, nationella prov) samt trivselenkäter som delas ut till vårdnadshavare och elever. Även kvalitetsdialogerna vägs in, dessa genomförs varje vår då verksamhetschef och utvecklingsledare träffar representanter från alla verksamheter på de olika enheterna. Dialogerna bygger på givna frågeställningar kopplade till de utvecklingsområden som identifierats samt på de kvalitetsberättelser som skrivs på enheterna.

Utifrån en tydlig analys och en systematik i kvalitetsarbetet organiseras och utvecklas verksamheterna tillsammans med personal, med slutmålet att höja måluppfyllelsen.

Årets läsårsmål har varit, från förskola till grundskola:

En hälsosam, tillgänglig och inkluderande lärmiljö

  • där ett medvetet språkstödjande arbetssätt bidrar till en ökad måluppfyllelse
  • där IKT är ett naturligt redskap för ett ökat lärande och ett stöd för alla i verksamheten
  • där det finns ett aktivt arbete för en giftbantad miljö

 

Läs mer här Kvalitetsberättelse för läsår 2015/16

 

 

 

 

 

 

 

Årets läsårsmål har varit detsamma som för 2013/2014:

Förskolan/skolan stimulerar till utveckling och lärande genom inkludering och samverkan

Från forskning vet vi att det tar tid att förändra och utveckla i en så komplex organisation som utbildningssektorn är, det gäller att hålla i och ha en långsiktighet i de åtgärder man sätter in. Att just detta mål valts är för att forskning tydligt visar att ett inkluderande perspektiv är en förutsättning för en ökad måluppfyllelse.

Läs mer här Kvalitetsberättelse 14-15, förskola och grundskola


 

 

Hittade du inte vad du sökte?