Övergripande kvalitetsberättelse 2014/15 Förskola och grundskola

Genomgående för årets arbete har varit att skapa förutsättningar för ett ökat lärande för de barn och elever som finns i vår kommun, hela vägen från förskolan upp genom grundskolan. Årets läsårsmål har varit detsamma som för 2013/2014:

Förskolan/skolan stimulerar till utveckling och lärande genom inkludering och samverkan

Från forskning vet vi att det tar tid att förändra och utveckla i en så komplex organisation som utbildningssektorn är, det gäller att hålla i och ha en långsiktighet i de åtgärder man sätter in. Att just detta mål valts är för att forskning tydligt visar att ett inkluderande perspektiv är en förutsättning för en ökad måluppfyllelse.

Läs mer här Kvalitetsberättelse 14-15, förskola och grundskola


Hittade du inte vad du sökte?