Kommunens kvalitetsberättelser för förskola och grundskola för åren 2013-2016

VPippi1arje år skrivs en övergripande rapport för att sammanfatta allt det arbete och den utveckling som sker inom förskola, grundskola (inklusive fritidshem) samt Centrala barn- och elevhälsan under respektive läsår. Utifrån en tydlig analys och ett systematiskt kvalitetsarbete har ledningsgruppen tillsammans med sin personal arbetat för att höja måluppfyllelsen och kvaliteten i verksamheterna.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?