Kommunens övergripande kvalitetsberättelser för förskola och grundskola för åren 2013-2016

Barn tittar på när Pippi rider på sin häst.Varje år skrivs en övergripande rapport för att sammanfatta allt det arbete och den utveckling som sker inom förskola, grundskola (inklusive fritidshem) samt Centrala barn- och elevhälsan under respektive läsår. Utifrån en tydlig analys och ett systematiskt kvalitetsarbete har ledningsgruppen tillsammans med sin personal arbetat för att höja måluppfyllelsen och kvaliteten i verksamheterna.

 


Hittade du inte vad du sökte?