Enkäter 2012-2013

Enkäter är en del av vårt kvalitetsarbete och en grund i vårt förbättringsarbete. Vi tycker att det är viktigt att undersöka vad barn, elever och föräldrar har för åsikt om våra verksamheter.

Under våren 2013 har enkäterna delats ut till

  • Barn i förskola födda 2007
  • Samtliga vårdnadshavare till barn i förskola
  • Elever i grundskola åk 2, 5 och 8
  • Vårdnadshavare till elever i åk 2, 5 och 8
  • Samtliga barn i fritidshem
  • Samtliga vårdnadshavare till barn i fritidshem

Enkäterna belyser områdena normer och värden, kunskaper, ansvar och inflytande samt förhållandet mellan förskola/fritidshem/skola och hemmet.

Sammanställningarna av enkäterna hittar du nedan under relaterade länkar.


 

 


Hittade du inte vad du sökte?