Årshjul över kvalitetsarbetet

Under året återkommer ett antal händelser som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet. Vid sidan om nedanstående övergripande årshjul (klicka på bilden för större text), kopplat till verksamhetschef, har varje enhet ett eget årshjul anpassat till den egna enhetens verksamhet.

årshjul


 

 

Hittade du inte vad du sökte?