Särskola

Skriver i bok.

– en del i en skola för alla

Grundsärskolan

För elever inskrivna i grundsärskolan har kommunen ett inkluderande synsätt vid planering av deras skolgång. Behoven ser olika ut och vi samarbetar med föräldrar och barn för att möta dessa. Alla elever tillhör en grundskoleklass, men läser efter särskolans kursplan. Skoldagen formas efter varje barns behov.

På Göingeskolan i Broby går de elever som läser enligt inriktning träningsskola. Här möter eleverna ändamålsenliga lokaler och en anpassad och stimulerande utemiljö.
Här finns också en fritidsavdelning för de barn som läser denna inriktning (044-775 61 35).
Det finns även en fristånde grundsärskola, F-9, i Sibbhult.

Gymnasiesärskola och särvux

Göinge Utbildningscenter i Sibbhult har hand om kommunens Särskild utbildning för Vuxna (SärVux).
Läs mer om SärVux på Göinge Utbildningscenter.

Fritidshem

Fritidshem finns för de elever som har behov av omsorg utöver skoltid. Barn över 12 år har möjlighet att tillsammans med vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn genom LSS. (Juridiskt är man 12 år tills dagen man fyller 13 år).

För ytterligare information

Kontakt Grundsärskola

Eva Zaar, rektor
eva.zaar@ostragoinge.se
Tel: 044- 775 61 19

Kontakt Gymnasiesärskola och särvux

Ayad Abdullah, tf. rektor
ayad.abdullah@ostragoinge.se
Tel: 044-775 64 37


Skriver i bok.

Hittade du inte vad du sökte?