Särskola

 

 

 

 

 

 

 

 


– en del i en skola för alla

 

Grundsärskolan

För elever inskrivna i grundsärskolan har kommunen ett inkluderande synsätt vid planering av deras skolgång. Behoven ser olika ut och vi samarbetar med föräldrar och barn för att möta dessa. Alla elever tillhör en grundskoleklass, men läser efter särskolans kursplan. Skoldagen formas efter varje barns behov och särskoleeleverna är integrerade i grundskolan utifrån sina förutsättningar.

På Göingeskolan i Broby går de elever som läser enligt inriktning träningsskola. Här möter eleverna ändamålsenliga lokaler och en anpassad och stimulerande utemiljö.
Här finns också en fritidsavdelning för de barn som läser denna inriktning (044-775 61 35).

Det finns även en fristånde grundsärskola, F-9, i Sibbhult. För mer information om skolan klicka här.

 

Gymnasiesärskola och särvux

Göinge Utbildningscenter i Sibbhult har hand om kommunens Särskild utbildning för Vuxna (SärVux).
Läs mer om SärVux på Göinge Utbildningscenter.

 

Fritidshem

Fritidshem finns för de elever som har behov av omsorg utöver skoltid. Barn över 12 år har möjlighet att tillsammans med vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn genom LSS. (Juridiskt är man 12 år tills dagen man fyller 13 år).

 

 

krokus

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information

 

Grundsärskola

Britta Persson, Specialpedagog
britta.persson@ostragoinge.se
Tel: 044- 775 61 33

Gymnasiesärskola och särvux

Louise Wendel, Rektor
louise.wendel@ostragoinge.se
Tel: 044-775 6420

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?