Ny i Sverige

Välkommen till Östra Göinge kommun och den utbildning som erbjuds här.
Alla barn och ungdomar har rätt till god utbildning både under den tiden de söker asyl och efter att de beviljats uppehållstillstånd.

Du räknas som nyanländ under dina fyra första år i Sverige.

På webbportalen www.informationsverige.se hittar du samhällsinformation för nyanlända. Portalen är kostnadsfri och har information på 10 språk.

 

 

Här kan du läsa mer om kommunens information till dig som är ny i kommunen.

 

 

Om du klickar på bilden kan du se en film om det svenska skolsystemet och här finns filmen på fler språk.

youtube2

 

 

 

 

 

Skolverket har samlat mycket information om den svenska förskolan och skolan här.
Du kan själv välja vilket språk du vill läsa på.

Du kan också lyssna om den svenska skolan på flera olika språk här.

 

 

 

FÖRSKOLA OCH FÖRSKOLEKLASS (1-6 ÅR)

Från det att ditt barn fyller 1 år kan det gå i förskola. Leken är viktig i förskolan.
När barnet fyller 6 år kan det börja i förskoleklass. Både förskola och förskoleklass är frivilliga.
Asylsökande barn erbjuds förskola på samma villkor som svenska barn.

Här kan du läsa mer om förskola och förskoleklass på olika språk (svenska, arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji/nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska, thai, tigrinja).

Här kan du läsa mer om förskolan i kommunen.

 

Hur anmäler du ditt barn till förskolan?

Skicka in följande blankett

 

 

GRUNDSKOLA och FRITIDSHEM (7-16 ÅR)

Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år. Asylsökande barn och de barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn, har rätt till undervisning. De omfattas dock inte av skolplikten. Du kan läsa mer om detta på Skolverkets hemsida.

Som förälder ska du ha möjlighet att arbeta eller studera. Då kan ditt barn få gå på ett fritidshem efter skolans slut. Fritidshemmet ligger ofta i eller intill skolan.

Om modersmålet är ”umgängesspråket” i hemmet kan modersmålsundervisning enligt vissa premisser erbjudas.  Eleverna har även rätt att läsa svenska som andraspråk. Läs mer om modersmål och svenska som andraspråk här.

Här kan du läsa mer om grundskolan och fritidshemmet på olika språk (svenska, arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji/nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska, thai, tigrinja).

Här finns information på olika språk om vilket stöd skolan kan ge, riktad mot föräldrar.

Här kan du läsa mer om grundskolan och fritidshemmen i kommunen.

 

Hur anmäler du ditt barn till skolan?

Skicka in följande blankett

Vid frågor kontakta administratör i kommunhuset Broby
karin.salomonsson@ostragoinge.se  044-775 60 83

 

 

GYMNASIET (16-20 år)

De flesta ungdomar går tre år i gymnasieskolan. Alla har rätt att börja i gymnasiet till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år, vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan förbereda för universitet och högskola eller för att börja jobba direkt. Om du är inte är behörig att gå ett gymnasieprogram kan du söka språkintroduktion.

Här kan du läsa mer om gymnasieskolan på olika språk (svenska, arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji/nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska, thailändska, tigrinja).

Här finns information på olika språk om vilket stöd skolan kan ge, riktad mot föräldrar.

 

Språkintroduktion för gymnasieelever

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som behöver läsa in behörighet för ett nationellt gymnasieprogram. Du kan skrivas in på språkintroduktion oavsett om du har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Samma sak gäller för dig som är asylsökande.

Du kan skrivas in på språkintroduktion, om du

  • har varit i Sverige i högst fyra år
  • är mellan 16 och 20 år och
  • saknar betyg i Svenska/Svenska som andraspråk för grundskolans år 9

 

Här kan du läsa mer om språkintroduktion i Östra Göinge kommun.
Här finns kontaktuppgifter.

 


 

 


Hittade du inte vad du sökte?