Ny i Sverige – utbildning

 

Välkommen till Östra Göinge kommun och den utbildning som erbjuds här. Alla barn och ungdomar har rätt till god utbildning både under den tiden de söker asyl och efter att de beviljats uppehållstillstånd.

På webbportalen www.informationsverige.se hittar du samhällsinformation för nyanlända. Portalen är kostnadsfri och har information på 10 språk.

 

 

Om du klickar på bilden kan du se en film om det svenska skolsystemet och här finns filmen på fler språk.


youtube2

 

 

 

Skolverket har samlat mycket information om den svenska förskolan och skolan här.
Du kan själv välja vilket språk du vill läsa på.

Du kan också lyssna om den svenska skolan på flera olika språk här.

FÖRSKOLA (1-5 ÅR)

Från det att ditt barn fyller 1 år kan det gå i förskola om du arbetar, studerar eller är föräldraledig för ett syskon.
Alla barn från 3 år har rätt att gå i förskolan 15 timmar i veckan, oavsett vad du som förälder har för sysselsättning.
Även asylsökande barn får gå på förskolan.

Leken är viktig i förskolan.

Här kan du läsa mer om förskolan på olika språk.

Här kan du läsa mer om förskolan i kommunen.

Du måste anmäla ditt barn till förskolan!

Det gör du här

 

FÖRSKOLEKLASS (6 ÅR)

Alla barn går i förskoleklass från 6 års ålder. Det är obligatoriskt och gratis. Verksamheten pågår under max 6 timmar per dag. Resten av dagen kan eleverna vara på fritidshemmet om du studerar eller arbetar.

Förskoleklassen ska förbereda för fortsatt utbildning och kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik.  Det finns ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Här kan du läsa mer om förskoleklassen på olika språk.

Du måste anmäla ditt barn till förskoleklass!

Det gör du här

 

GRUNDSKOLA och FRITIDSHEM (7-16 ÅR)

Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder, den är obligatorisk och gratis. Skolplikten gäller t o m årskurs 9. Asylsökande barn och de barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn, har rätt till undervisning.

Som förälder ska du ha möjlighet att arbeta eller studera. Då kan ditt barn få gå på ett fritidshem efter skolans slut. Fritidshemmet ligger ofta i eller intill skolan.

Om modersmålet är ”umgängesspråket” i hemmet kan modersmålsundervisning enligt vissa premisser erbjudas.  Eleverna har även rätt att läsa svenska som andraspråk. Läs mer om modersmål och svenska som andraspråk här.

Här kan du läsa mer om grundskolan och fritidshemmet på olika språk

Här kan du läsa mer om grundskolan och fritidshemmen i kommunen.

Du måste anmäla ditt barn till fritidshemmet!

Det gör du här

Du måste anmäla ditt barn till skolan!

Det gör du här

 

 

GYMNASIET (16-20 år)

De flesta ungdomar går tre år i gymnasieskolan. Alla har rätt att börja i gymnasiet till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år, vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan förbereda för universitet och högskola eller för att börja jobba direkt. Om du är inte är behörig att gå ett gymnasieprogram kan du söka språkintroduktion.

Här kan du läsa mer om gymnasieskolan på olika språk (svenska, arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji/nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska, thailändska, tigrinja).

Här finns information på olika språk om vilket stöd skolan kan ge, riktad mot föräldrar.

 

Språkintroduktion för gymnasieelever

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som behöver läsa in behörighet för ett nationellt gymnasieprogram. Du kan skrivas in på språkintroduktion oavsett om du har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Samma sak gäller för dig som är asylsökande.

Du kan skrivas in på språkintroduktion, om du

  • har varit i Sverige i högst fyra år
  • är mellan 16 och 20 år och
  • saknar betyg i Svenska/Svenska som andraspråk för grundskolans år 9

 

Här kan du läsa mer om språkintroduktion i Östra Göinge kommun.
Här finns kontaktuppgifter.

 

Här kan du läsa mer om kommunens information till dig som är ny i kommunen.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?