Digital utveckling i grundskolan

IKT

Att möta framtiden

Detta dokument är ett stöd i utvecklingen av hur digitaliseringen kan vara ett redskap för lärande. Informations- och kommunikationsteknologi samt digitala verktyg spelar idag en central roll i vårt samhälle. Får våra barn och elever är det en självklar del i vardagen. Utvecklingen på området går otroligt snabbt och vi vet inte vad som väntar om hörnet. Det vi däremot vet är att vi måste ge dem nyckelkompetenser som förbereder dem att möta framtiden. Förskolans och skolans uppdrag i detta är att främja alla barn och elevers lärande så att de är väl förberedda för att leva och verka i samhället.

Vad vill Östra Göinge kommun? 

Målet för all verksamhet är att skapa ett ökat lärande för våra elever. Utifrån ett IKT-perspektiv innebär detta att ge våra barn och elever likartade förutsättningar för att kunna utveckla förmågan att använda IKT som ett pedagogiskt verktyg. Det är av vikt att det finns en helhetsbild i kommunen så att verksamheten kvalitetssäkras för att ge alla barn och elever samma möjligheter. Tillgång till moderna tekniska verktyg måste finnas och personalens kompetens måste ständigt utvecklas. Forskning kring detta blir en viktig del i detta arbete och förutsättningar måste skapas så att verksamhetens utveckling och forskning går hand i hand.

Läs planen här.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?