Glimåkraskolan

glimakraskolan

Besöksadress:
Skolgatan 2
289 46 Glimåkra
tel. 044-775 61 00
Postadress:
Glimåkraskolan
Storgatan 4
289 41 Broby
Rektor:
Marie Jönsson
044-775 63 30
marie.jonsson1@ostragoinge.se
Administratörer:
Therese Andersson 044-775 61 00
therese.andersson@ostragoinge.se
Eva-Lena Jonsson 044-775 65 99
eva-lena.jonsson@ostragoinge.se

 

 

 

 

Välkommen till Glimåkraskolan!

På Glimåkraskolan går ca 180 elever i åk F-6. Det finns fritidshem för både de yngre och de äldre eleverna (läs mer om fritidshemmens verksamhet här). Skolan kännetecknas av kunniga pedagoger och intresserade elever. Fritidshemmets innemiljö har noga planerats för att stimulera lärandet genom leken.
Vår intention är ”ansvarsfulla elever med lust att lära och ansvarsfulla inspirerande lärare med lust att engagera”.

Läsårets mål:

  • Lärare använder sig av språkstödjande arbetsätt i sin undervisning.
  • Man ser att personal och elever frekvent använder sig av IT i undervisning/skolarbete.
  • Utvecklingssamtalet är ett 3-partsamtal, där eleven håller i mötet.
  • Digital dokumentation och kommunikation används så att kollegor, ledning och vårdnadshavare kan ta del.

 

Fritidshemmens telefonnummer
Trollflöjten  (Flöjten och Trollet) 044-775 63 35
Trollsländan 044-775 62 36

För kontakt med skolsköterskan, klicka här.
För kontakt med skolrestaurangen, klicka här.


 

 


Hittade du inte vad du sökte?