Fritidshemmets öppettider

Fritidshemmen är öppna före och efter skoltid samt på loven. Barn mellan 6 och 13 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar kan få plats på fritidshem. Fritidshemmen har normalt öppet vardagar klockan 06.30-18.30, variationer kan dock förekomma. Rektor kan godkänna utökade öppettider från kl. 06.15, för detta krävs en dispensansökan.

Kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Hemkommunen ska även erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem.

I enlighet med bestämmelserna i 14 kapitlet 5, 6 och 8 §§ skollagen (2010:800) ska kommunen erbjuda elever plats på fritidshem under den del av dagen som eleverna inte går i skolan och under lov. Men huvudmannen behöver inte erbjuda fritidshem under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.


Hittade du inte vad du sökte?