EU-projekt: Stronger together

Logotyp Stronger Together.

Fr o m höstterminen 2018- och två år framåt deltar kommunen i ett EU-projekt tillsammans med Danmark, Belgien, Italien och Makedonien.

Syfte och mål:
Projektets mål är att utveckla ett utbildningspaket (bestående av 5 moduler) för elever i åldern 10-12 år. Genom att använda detta inspireras till en dialog om social integration, kritiskt tänkande, moral och självkontroll med mål att bidra till att förebygga radikalisering. Materialet kommer att göra det lättare för lärarna att hantera diskussionen och förbättra deras kunskaper kring ämnet. Genom att arbeta tillsammans kommer eleverna att uppleva vikten av lagarbete, inkludering och kritiskt tänkande. Dessutom kommer spelet att engagera lärare, elever och föräldrar och hoppas därmed att utöka diskussionen utanför klassrummet. Detta kommer att bidra till en större utbyte av olika idéer och perspektiv på ämnet.

Materialet kombinerar traditionellt lärande (gruppdiskussioner) med det digitala spelet och bidrar även till ämnet teknik. Flertalet ungdomar spenderar mycket tid på sociala medier och ofta utsätts de för propaganda och falsk information. Detta är en metod att ge eleverna redskap att hantera detta.

 

Deltagare på kick-off i Danmark.

 

 

I november 2018 hölls ett kickoffmöte i Vejle, Danmark. Här ser vi deltagare från de olika länderna:

 

 

 

Erasmus+


Hittade du inte vad du sökte?