Frånvaroanmälan

Du kan anmäla ditt barns frånvaro genom att ringa till skolans telefonsvarare.
Vid anmälan via telefonsvarare: ange ditt namn, elevens namn samt klass.

Frånvaroanmälan ska göras innan skolan börjar på morgonen.

Frånvaroanmälan skall göras varje dag eleven är frånvarande för att rapportering i Dexter skall bli korrekt.
Den frånvaro som inte inrapporterats korrekt räknas som ogiltig. Ogiltig frånvaro noteras i terminsbetyg.
Här kan du läsa mer om kommunens rutiner för elevs frånvaro.

 

 Glimåkraskolan 0709-53 65 99 Prästavångsskolan 044-775 61 31
 Glimåkraskolans fritidshem 044-775 63 35 Prästavångsskolans fritidshem 044-775 62 07
 Göingeskolan 044-775 61 07 Prästavångsskolans träningsskola 044-775 61 35
 Kviingeskolan 044-775 63 99 Snapphaneskolan 044-603 74
 Mölleskolan 0709-53 65 99 Västerskolan 044-775 63 80
 Mölleskolans fritidshem 044-775 63 60

 


Hittade du inte vad du sökte?