Frånvaroanmälan

Sjukanmälan till förskoleklass och grundskola ska i första hand ske på IST skolportal.
Den ska göras av vårdnadshavare.

Knapp till IST Skolportal för vårdnadshavare.

Frånvaroanmälan ska göras innan skolan börjar på morgonen.

Frånvaroanmälan skall göras varje dag eleven är frånvarande.
Den frånvaro som inte inrapporterats korrekt räknas som ogiltig.
Ogiltig frånvaro noteras i terminsbetyg.
Här kan du läsa mer om kommunens rutiner för elevs frånvaro.

 

 

Du kan även anmäla ditt barns frånvaro genom att ringa till skolans telefonsvarare.
Vid anmälan via telefonsvarare: ange ditt namn, elevens namn samt klass.

 Glimåkraskolan 0709-53 65 99 Prästavångsskolan 044-775 61 31
 Glimåkraskolans fritidshem 044-775 63 35 Prästavångsskolans fritidshem 044-775 62 07
 Göingeskolan 044-775 61 07 Prästavångsskolans träningsskola 044-775 61 35
 Kviingeskolan 044-775 63 99 Snapphaneskolan 044-603 74
 Mölleskolan 0709-53 65 99 Västerskolan 044-775 63 80
 Mölleskolans fritidshem 044-775 63 60

 


Hittade du inte vad du sökte?