Frånvaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan anmäla ditt barns frånvaro genom att ringa till skolans telefonsvarare.

Vid anmälan via telefonsvarare, ange ditt namn, elevens namn samt klass.

Frånvaroanmälan  ska göras innan skolan börjar på morgonen.

Frånvaroanmälan skall göras varje dag eleven är frånvarande för att rapportering i Dexter skall bli korrekt. Den frånvaro som inte inrapporterats korrekt räknas som ogiltig. Ogiltig frånvaro noteras i terminsbetyg.

 

 Glimåkraskolan 0709-53 65 99
 Glimåkraskolans fritidshem 044-775 63 35
 Göingeskolan 044-775 61 07
 Kviingeskolan 044-775 63 99
 Mölleskolan 0709-53 65 99
 Mölleskolans fritidshem 044-775 63 60
 Prästavångsskolan 044-775 61 31
 Prästavångsskolans fritidshem 044-775 62 07
 Prästavångsskolans träningsskola 044-775 61 35
 Snapphaneskolan 044-603 74
 Västerskolan 044-775 63 80

 


 

 


Hittade du inte vad du sökte?