Frånvaro och ledighet

Barn som promenerar.

Rätt till utbildning och skolplikt

Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sex år och upphör efter det nionde skolåret. Det innebär att barnets vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev uteblir från undervisningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev utan giltiga skäl uteblir från undervisningen. Det är skolans ansvar att ha kontroll på elevers närvaro och frånvaro. Om en elev är ogiltigt frånvarande ska vårdnadshavare meddelas samma dag.

Frånvaroanmälan

Vårdnadshavare ska enligt skolans rutiner anmäla om eleven är frånvarande på grund av sjukdom.
Här kan du läsa om hur du frånvaroanmäler ditt barn.

Ledighetsansökan – undantag av skolplikt

Här kan du läsa om ledighetsansökan.


Barn som promenerar.


Hittade du inte vad du sökte?