Kulturteamet

Medarbetare.Teamet ger personalen i kommunens förskolor en möjlighet att planera, utvärdera och utveckla sin verksamhet under dagtid, samtidigt som barnen i sin egen trygga miljö möter kultur på ett annorlunda sätt.

Vi som ingår i teamet skapar en speciell miljö kring det tema som är aktuellt och bygger upp ett spännande rum inne eller ute beroende på väder, barngrupp och temats art.

I teamet finns kulturpedagog, förskollärare och barnskötare.

Delaktighet – inflytandeUtklädda medarbetare.

Den dagliga kontakten i tamburen är mycket viktig för oss eftersom vi bara möts var 6:e vecka. Vi är lyhörda och lyssnar på synpunkter och önskemål från barn och föräldrar så att mötet med oss blir så positivt som möjligt. Vi strävar efter att varje dag uppmuntra barnen utifrån deras individuella förutsättningar och mognad och bekräftar barnens utveckling och lärande.

Arbetssätt – delaktighet

I kulturteamet tar vi hjälp av olika former av kultur för att skapa en lärandemiljö som väcker barnens olika förmågor att lära. Vi dansar, sjunger, dramatiserar, målar och skapar med olika metoder och i olika svårighetsgrader för att alla ska känna att de kan. Läroplanen är vårt styrdokument och vi ser till att språk, matematik och teknik kommer in i ett naturligt sammanhang. Vi ger barnen möjlighet att möta andra språk i rim, ramsor och sånger. Eftersom vi inte kan följa upp eller informera vidare följande dag som en vanlig förskoleavdelning ser vi till att dokumentera verksamheten i bild och text för att synliggöra dagen för föräldrar och barn och visa på barnens engagemang och delaktighet i kulturteamets verksamhet.

Välkomna att besöka oss när vi är på Ert barns avdelning!


Hittade du inte vad du sökte?