Vita skolans förskola

 

Besöksadress:
Bygatan 17
289 31 Knislinge
tel. 044-775 65 43
Postadress:
Vita skolans förskola
Storgatan 4
289 41 Broby
Förskolechef:
Camilla Mårtensson  tel. 044-775 65 47
camilla.martensson@ostragoinge.se
Administratör:
Carola Lindell  tel. 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se
Cickie Stiegson  tel. 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

 

En Reggio Emilia-inspirerad förskola

Miljö
Förskolan är centralt belägen i en kulturminnesmärkt byggnad GC3D4400
i Knislinge. I förskolans närområde finns det en härlig skog som används flitigt. På förskolan är det ca 55 barn inskrivna, organiserade i två åldersblandade hemvister. Miljön ska möta det kompetenta barnet och därför erbjuder vi en miljö där barnen kan utforska, upptäcka, uppleva koncentration och känna glädje. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek utforskande och lärande; ”Ett barn har hundra språk och åter hundra”. Den skall vara full av upplevelser för att locka fram nyfikenhet, lusten och kreativiteten hos barnen. Miljön ska vara föränderlig efter barnens behov. Miljön på förskolan är en lekplats, en mötesplats och en arbetsplats för barn och pedagoger.

Delaktighet – inflytande
Vi strävar efter att varje dag uppmuntra barnen utifrån deras individuella
förutsättningar och mognadsgrad.Vi strävar efter att ha en god kontakt
med vårdnadshavare genom daglig kontakt, föräldraråd, föräldramöten,
öppet hus och andra träffar.

Arbetssätt – inriktningGC3D4370
Vi har fyra verkstäder: Experimentverkstaden, rörelseverkstaden, uteverkstad och ateljé. Verkstäderna är igång tre dagar i veckan och innehållet i dem är anpassat efter barnens ålder. Barnen är indelade i grupper utifrån ålder och mognad. Reggio Emilias arbetssätt erbjuder ingen metod, det finns inga modeller att överta eller tillämpa. Grundidén är att man fokuserar på det enskilda barnet och lyssnar och ser barnets olika styrkor. Pedagogiken är en levande idé som hämtar kraft från barnen och det aktuella sammanhanget. Den är i ständig förändring, det som var sanning igår kanske inte är sanning i dag.

 

Avdelningar:

Gula hemvisten 044-775 65 39

Öppettider:

06.30-18.30


Hittade du inte vad du sökte?