Stormhattens förskola

Stormhatten

Besöksadress:
Föreningsgatan 16
289 31 Knislinge
tel. 044-775 65 00
Postadress:
Stormhattens förskola
Storgatan 4
289 41 Broby
Förskolechef:
Camilla Mårtensson  tel.044-775 65 47
camilla.martensson@ostragoinge.se
Administratör:
Carola Lindell  tel.044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se
Cickie Stiegson  tel.044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

 

 

erasmus

 

 

Stormhatten är med i ett Erasmusprojekt tillsammans med Island, Grekland, Slovenien och Kroatien. Läs mer här

 

 

Med LEK och HÄLSA i centrum

Miljö
MIP_0228Vi finns i Knislinge centrum med närhet till skog, bibliotek, sporthall och annan service. Förskolan är indelad i tre avdelningar. Skalman, 4-6 år, Lille Skutt, 2-4 år, Bamse, 1-2 år.

Delaktighet – inflytande
Vi är öppna för barnens och vårdnadshavarnas synpunkter. Vi arbetar medvetet med barns inflytande och barnen är med och bestämmer där de kan.

Arbetssätt – inriktning
Vi arbetar med traditionell pedagogik. Med läroplanen som styrdokument och med inflytande från barnen skapar vi en bra miljö för lek och lärande. Vi värnar vi om barnens rätt till utveckling, lek, glädje och lärande i en så lugn miljö som möjligt. Utevistelse, rörelse, sång och musik är dagliga inslag i vår verksamhet. IKT använder vi oss mycket av när vi dokumenterar men även i vardagens lek och lärande. Barnen producerar oftare med lärplattorna än de konsumerar dvs spelar spel. Vi har Bee-Bots och andra programmerbara robotar som verktyg och komplement i verksamheten. Lärplattor finns att tillgå på äldreavdelningarna och på yngreavdelningen har vi ett Funtable; en stor lärplatta, som barnen kan samspela kring. Vi har också ett rum där vi kan projicera storbild. Det används som ett ställe där barnen kan slappna av och komma ner i varv. Vi arbetar så mycket som möjligt mot en giftbantad miljö.

Hälsa för oss:

  • Daglig utevistelse
  • Salladsbuffé, frukt
  • Dagliga morgonpromenader
  • Gymnastik och rörelse
  • Massage och yoga
  • Skogspromenader

Öppettider

06.30-18.30

Avdelningar

Bamse 044-775 66 27
Lille Skutt 044-775 66 28
Skalman 044-775 66 29
Köket 044-775 66 25

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?