Solrosens förskola

Besöksadress:
Pappersbruksvägen
289 41 Broby
tel. 044-775 61 72
Postadress:
Solrosens förskola
Storgatan 4
289 41 Broby
Förskolechef:
Sandra Lindstrand tel.044-775 67 67
sandra.lindstrand@ostragoinge.se
Administratör:
Carola Lindell  tel.044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se
Cickie Stiegson  tel.044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Med fokus på leken

Miljö
Förskolan ligger i Broby, nära skogen och hembygdsparken. Det finns också andra viktiga miljöer inom gångavstånd, till exempel bibliotek, ankdamm, skulpturpark och busshållplats. På samma område finns också Prästavångsskolan, en F-6-skola. Solrosens förskola består av 2 avdelningar, Myran och Humlan. På dessa avdelningar finns barn i åldern 1-5 år.

 

Delaktighet – inflytande
Vi vill göra barnen delaktiga i de vardagliga företeelserna på förskolan och tar till oss av deras tankar och idéer, deras intressen och lekar. Vi strävar efter att uppmuntra barnen i sin utveckling och försöker utmana dem efter den ålder och andra förutsättningar som de har. Genom föräldraråd, föräldramöte, utvecklingssamtal och enkäter kan Ni som föräldrar känna Er delaktiga och få insyn i förskolans verksamhet. Dessutom är den dagliga kontakten i tamburen mycket viktig för oss.

 

 

Arbetssätt – inriktning Solrosen vill stimulera barnen genom lek och ge dem möjligheter att utveckla sina intressen samtidigt som vi ser till att de nationella målen i läroplanen kommer in på olika sätt. Solrosen har ett gemensamt tema för alla barnen men angriper det på olika sätt beroende på barnens mognad och ålder. En upplevelsebaserad händelse av något slag ligger som grund för temat och barnens tankar och intresse leder sedan utvecklingen vidare. Vi vill fokusera på leken och temat i olika verkstäder och där betona de olika målen. Vi organiserar oss i tvärgrupper med de största barnen för att alla barn ska få utmanas på rätt nivå samtidigt som det ökar deras möjligheter att träffa fler barn i samma ålder i en utvecklande, rolig och lärorik miljö. De mindre barnen måste ha sin trygghet grundlagd på den egna avdelningen innan man successivt tränar in dem i andra miljöer. Solrosen vill behålla barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära och genom dokumentation av verksamheten göra barnen medvetna om sin utveckling och sitt sätt att lära. Vi är stolta över vår inriktning och ser gärna att ni besöker oss för att få en egen uppfattning av vår verksamhet.

Öppettider:

06.30-18.30


 

 

Hittade du inte vad du sökte?