Kyrkparkens förskola (fristående)

Barn som håller upp händer fulla med målarfärg.

Besöksadress:
Kviingevägen 59
289 50 Hanaskog
072-573 93 83
Postadress:
Knislinge pastorat
Box 36
289 21 Knislinge
Rektor:
Marie Larsson
070-964 57 51
marie.larsson4@svenskakyrkan.se
Administratörer:
Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se
Carola Lindell
044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

 

Välkommen till Kyrkparkens förskola – fristående förskola i Hanaskog

Kyrkparkens förskola i Hanaskog är en fristående förskola som öppnade 2017.
Huvudman för förskolan är Svenska kyrkan, Knislinge pastorat.
Förskolan har plats för 39 barn fördelat på tre avdelningar, en för yngre barn och en för äldre barn.

Verksamheten
 bedrivas i nybyggda och renoverade lokaler, byggda med ett tydligt miljöfokus med barnens hälsa för ögonen. Lokalerna är ljusa, fräscha och inspirerar till nyfikenhet, lek och lärande. Vår miljö är föränderlig efter barnens intresse med rum som inspirerar till lek och utmanar det egna tänkandet. Den natursköna parken ger förskolan både en vacker inramning och fantastiska förutsättningar för lek och utforskande.

Kyrkparkens förskola vill att alla möten ska vara fyllda av glädje, värme och trygghet. Vår verksamhet är inspirerad av barnsynen i italienska förskolan, Reggio Emilia. Varje människa, liten som stor, ska känna sig sedd. Ledorden i det pedagogiska arbetet är SKAPA – UTFORSKA – REFLEKTERA, där barnen får förutsättningar att utveckla sitt lärande genom de estetiska uttrycken som musik, dans, drama samt bild och form.

Vår vision med att ha både en ateljerista/bildpedagog och en musikpedagog bland personalen börjar ta form då vi har en nyutbildad ateljerista/bildpedagog hos oss. Vår framtidssyn är att fördjupa och bredda både barnens och pedagogernas estetiska uttrycksätt. Lärandet och bildandet av barnets kunskap börjar med att barnet skapar tillsammans med andra. Att få lära sig att formulera hypoteser och teorier och reflektera över det som sker. Lust, glädje och nyfikenhet både från barn och vuxna behövs för att lärande ska ske. Vår övertygelse är att alla barn föds rika och intelligenta med en stark vilja att utforska världen.

Naturvetenskap, teknik och matematik är en del av det dagliga utforskandet. Därför vill vi försöka ge barnen de rätta materialen, miljöerna och aktiviteterna för deras lärande och utveckling.

Vi vill förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället och förskolans läroplan vilar på. Den kristna profilen innebär att vi betonar de kristna högtiderna och traditionerna men uppmärksammar också andra kulturella och religiösa sammanhang.
Konfessionella inslag är frivilliga och vårdnadshavaren beslutar om barnen skall vara med på dessa.

Välkomna med era frågor, vi ser fram emot att träffa er och era barn.


Hittade du inte vad du sökte?