Kyrkparkens förskola (fristående)

Välkommen till Kyrkparkens förskola – fristående förskola i Hanaskog.

 

”Ingenting utan glädje”

 

Kyrkparkens förskola i Hanaskog är en ny fristående förskola som öppnade den 14:e augusti 2017.
Huvudman för förskolan är Svenska kyrkan, Knislinge pastorat.
Förskolan har plats för 35 barn fördelat på två avdelningar, en för yngre barn och en för äldre barn.

 

 

Besöksadress:
Kviingevägen 59
289 50 Hanaskog
Postadress:
Knislinge pastorat
Box 36
289 21 Knislinge
Förskolechef:
Marie Larsson, tel. 070-964 57 51
marie.h.larsson@svenskakyrkan.se
Administratörer:
Cickie Stiegson tel.044-775 60 87 cickie.stiegson@ostragoinge.se
Carola Lindell tel.044-775 61 05 carola.lindell@ostragoinge.se


Verksamheten
kommer att bedrivas i Kviinge församlingshem i nybyggda och renoverade lokaler, byggda med ett tydligt miljöfokus med barnens hälsa för ögonen. Ofta vistas barnen en stor del av sin dag på förskolan och då är det viktigt med sunda byggnader och hälsovänliga materialval. Till exempel har vi undvikit plaster så långt som möjligt i konstruktioner och ytskikt. Lokalerna kommer att vara ljusa och fräscha. Där kommer att finnas både musikateljé och en bildateljé. Den natursköna parken ger förskolan både en vacker inramning och fantastiska förutsättningar för lek och utforskande.

bild-2Kyrkparkens förskola vill att alla möten ska vara fyllda av glädje, värme och trygghet. Varje människa, liten som stor, ska känna sig sedd. Ledorden i det pedagogiska arbetet är SKAPA – UTFORSKA – REFLEKTERA, där barnen får förutsättningar att utveckla sitt lärande genom de estetiska uttrycken som musik, dans, drama samt bild och form.

Vår vision är att ha både en ateljerista/bildpedagog och en musikpedagog bland personalen för att fördjupa och bredda både barnens och pedagogernas estetiska uttrycksätt. Lärandet och bildandet av barnets kunskap börjar med att barnet skapar tillsammans med andra. Att få lära sig att formulera hypoteser och teorier och reflektera över det som sker. Lust, glädje och nyfikenhet både från barn och vuxna behövs för att lärande ska ske. Vi tror på det kompetenta barnet med stora förmågor och möjligheter!

bild-3
Naturvetenskap, teknik och matematik skall vara en del av det dagliga utforskandet. Därför vill vi försöka ge barnen de rätta materialen, miljöerna och aktiviteterna för deras lärande och utveckling.

Vi vill förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället och förskolans läroplan vilar på. bild-4Den kristna profilen innebär att vi genom ord och handling i en kärleksfull atmosfär vill få barnen att känna sig värdefulla och unika, att olikhet är en tillgång. Vi betonar de kristna högtiderna och traditionerna men uppmärksammar också andra kulturella och religiösa sammanhang. Konfessionella inslag är frivilliga och vårdnadshavaren beslutar om barnen skall vara med på dessa. För den som väljer att inte delta ordnas annan form av aktivitet.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?