Färe Montessoriförskola, Villa Ro, Broby (fristående)

Exteriör bild på förskolan Villa Ro.

Besöks- och postadress:
Allégatan 1
289 41 Broby
0709-77 48 64
Rektor:
Emma Jacobsson
0733-85 21 84
emma.jacobsson@fare.se
Administratörer:
Carola Lindell
044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se
.
Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

 

Välkomna till Villa Ro, Färe Montessoriförskola, Broby

I december 2018 öppnade vi en ny förskola i Broby. Vi erbjuder vårt koncept med en liten familjär förskola, montessoripedagogiken samt ”Färe-andan”.  Huvudman är Skolföreningen Växthuset ekonomiska förening, som också driver Färe Montessoriförskola i Knislinge samt Färe Montessoriskola i Sibbhult.

Förskolan har plats för 35 barn. De yngre barnen (1-3 år) är på nedanplan på avdelningen
Kristallen. Barn som målar.Där är miljön anpassad för de allra minsta med låga bord och stolar samt material som lockar det lilla barnet. I vårt gymparum blir det rörelseglädje varje dag! De äldre barnen (3-6 år) är på det nyrenoverade ovanplanet med kristallkronor i taket därav avdelningsnamnet Kronan. Där erbjuder vi vackert montessorimaterial som stimulerar barnet inom områdena praktiska livet, sinnestränande, kultur, matematik och språk.

Verksamheten grundar sig på Maria Montessoris pedagogik och filosofi, där tilltron till barnets förmåga är stor. Barnet ses som kompetent med en stor vilja att upptäcka, pröva och lära sig.  Det finns en samvarokänsla och samarbete mellan avdelningarna, personal som arbetar i hela huset, samt gemensamma öppningar och stängningar.

Vårt charmiga hus, Villa Ro, ligger centralt mitt i Broby med    närhet till bibliotek, kultur, variationsrik natur med både hembygdsparken och Helge å på utflyktsavstånd. Genom att använda kollektivtrafiken blir möjligheterna stora att utforska andra platser lite längre bort. Det ger också stora möjligheter för föräldrar (samt personal) att pendla miljömedvetet.

De små barnen sover tryggt i sina vagnar ute i den friska luften. På vår gård finns uthus där det planeras för snickarverkstad och andra skapande aktiviteter.

Vi strävar efter en öppenhet och positivt bemötande i kontakten med barnen och deras familjer. Barn med hink.
Vi lyssnar in tankar och behov och anpassar inskolningen efter barnets bästa. Hos oss börjar hela familjen på förskolan och vi lägger stor vikt vid att ge en så god introduktion och inskolning som möjligt för det nya barnet och dess familj.

På vår fina förskola arbetar en härlig mix av engagerade pedagoger som brinner för sitt uppdrag. Förskollärare, montessoripedagoger samt barnskötare vars erfarenheter kompletterar varandra. I vårt arbete följer vi Skollagen, Förskolans Läroplan samt Östra Göinge kommuns riktlinjer för förskoleverksamhet vid fristående enheter.

Läs mer om Färe Montessoriförskolorna


Hittade du inte vad du sökte?