Förskolans öppettider

Verksamheterna har öppet kl. 06.30-18.30. Rektor kan godkänna utökade öppettider från kl. 06.15.

I enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 3-7 §§ skollagen (2010:800) ska kommunen erbjuda barn plats i förskola .
Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda förskola under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger, varken för barn i den egna kommunala förskolan eller barn som går i fristående förskola (enligt 8 kap. 3§).

 

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?