Stipendier och priser

Freddy Fraek: Mr Walkman

stenstipendium, kulturpris och ungdomsstipendium

Kulturpris

Kommunen hedrar en person eller flera personer eller organisation genom att årligen dela ut ett kulturstipendium på 5000 kronor.Priset är avsett att ”…som belöning och uppmuntran utdelas till personer, verksamma inom litteratur, musik, bildkonst, teater, koreografi, konsthantverk eller annan kulturell verksamhet”.

• Årets Kulturpris

 Magnus Haraldsson

 

Ungdomsstipendium

Kommunen vill uppmuntra och stimulera unga människor under 25 som ”gjort insatser inom kulturområdet eller utfört ett ideellt och i huvudsak oavlönat arbete inom kulturområdet”. Kommunen delar därmed ut ett stipendium varje år på 5000 kr.

• Årets Kulturstipendium – Ungdom 

Nils Balassa

 

 

Stor vikt läggs vid att personen har anknytning till Östra Göinge kommun. Vem/vilka som får stipendiet bestäms av Planeringsutskottet .

Utdelningen av 2019:års priser sker individuellt.

 

Tidigare priser och stipendiater:

Kulturpris

2018 Johnny Karström, filmare och redigerare. Johnny har i hela sitt liv varit en mångsysslare, både inom sin yrkesverksamma karriär som inom sin fritid. Foto och film är ett sådant intresseområde som upptagit mycket av hans  tid. Han har filmat, producerat och redigerat ett stort antal filmer inom både natur och kultur. Flera av hans djurfilmer har visats i SVTs naturprogram. Filmerna avslöjar Johnnys genuina kunskaper om bygdens kultur, människor och natur som han dokumenterat för framtiden. Förutom egna filmer har Johnny också anlitats för att redigera och producera andra filmares filmer. För närvarande håller han på med en film om Göinge Hembygdsförenings historia.                                      Genom sitt arbete har Johnny gjort och gör en ovärderlig insats för att bevara och förmedla bland annat det lokalhistoriska från bygden. En viktig del av vårt gemensamma kulturarv. För detta arbete erhåller Johnny Karström kommunens Kulturpris

2017 Rosie Hennig får Östra Göinge Kulturpris för Teater Stenbäraland som hon driver och skådespelat för många Göingar. Bland hennes uppsättningar har vi fått beskåda särskilt starka Kvinnor från vår hembygd. Axplock ur produktionen har Rosie med stor övertygelse gestaltat: Min Moa, Snapphanedrottningen PusElse, Klämda Tilda och En Mor.

2016  Bandet Dönaberga har utnämnts till mottagare av kulturpriset 2016.
Bandet hette från början Anton och Dönabergapojkarna och startade Musik vid Immeln och är fortfarande aktiva 35 år senare. Många har blivit berörda av bandets musik och därför får de mottaga detta kulturpris!

2015  Gunda Fridman, ordförande i Sibbhults Folketshus förening.   Gunda har i många år kämpat med en oerhörd entusiasm för att Sibbhult ska kunna behålla sitt Folkets hus med allt vad det innebär av biograf, teater, mötes- och festlokaler. Särskilt uppmärksammad är hennes drivkraft för att alla våra pensionärer ska få se bio samt den årliga filmfestivalen i november, där kortfilm och kvalitetsfilmer är utbudet. Östra Göinge kommun uppskattar hennes insatser för att bevara ett värdefullt kulturcentrum i bygden och uppmuntrar henne att fortsätta med samma glöd!

2014 Lill Thomasson Lill erhåller kulturpriset för att hon är en aktiv ”eldsjäl” som lagt ner oändlig tid för folkbildning och kulturhistoria i Göingebygden. Lill har under flera år varit ordförande i Sibbhults hembygdsförening där hon också har varit en flitig skribent för föreningens årsbok. Lill är en aktiv och inspirerande kulturproducent som även genomför utställningar och håller i studiecirklar, man kan lugnt säga att Lill har en otrolig entusiasm för allt hon tar sig för.                                                                                                                 
2013 Amanda Johansson,
singer-songwriter bosatt i Hanaskog. Amanda får 2013 års Kulturpris för att hon har utmärkt sig med spelningar på Visfestivalen i Åhus, Tivolirock och Helgeåfestivalen. Östra Göinge kommun tror på talangen Amanda Johansson och sett hennes storhet och vill uppmuntra henne till fortsatt vissång och låtskrivande.

 

Kulturstipendium – ungdom

2018 Nelly Pamp och Melanie Lindhe.                                                                                                                            Nelly och Melanie går båda andra året på C4-gymnasiet i Kristianstad med inriktning musik. Nellys instrument är cello, piano och sång. Melanies instrument är fiol/altfiol, piano och sång. De spelar i musikskolans stråktrio samt i andra konstellationer både på musikskolan och i skolan och Nelly även i kyrkor. De framträder ofta, både i grupp och som solister på sina instrument. Melanies stora intresse är folkmusik och hon är med i olika folkmusikgrupper i Skåne. Båda är mycket intresserade av musik, har spelat tillsammans i orkester sedan de var små och tänker sig nu ett yrke inom musiken. Nelly Pamp och Melanie Lindhe delar på årets Kulturstipendium – Ungdom som en stimulans för fortsatt utveckling inom musikområdet.

2017 Amanda Andersson från Östanå tilldelas Kulturstipendiet – Ungdom och får priset för hennes utmärkta flit och talang inom musik. Amanda spelar fiol, altfiol och sjunger. Med priset vill Östra Göinge kommun uppmuntra Amanda Andersson till fortsatt fördjupning och utveckling inom musik efter gymnasietiden.

2016 Johanna Carlsson har utnämnts till mottagare av kulturstipendiet – ungdom 2016.
Johanna började spela saxofon på den kommunala musikskolan i Broby när hon var sex år gammal. I samma veva började hon även i barnkör och fortsatte därefter till ungdomskören. Varje år har hon deltagit i både musikcaféer och större konserter som ABBA, schlager och Queen tillsammans med Osby Musikskola. Vid 15 års ålder valde hon att börja ta gitarrlektioner för att kunna kompa sig själv när hon sjunger. På fritiden skriver hon och spelar in mycket egen musik.
Johannas passion och engagemang för musiken har gjort att hon får kulturstipendiet – ungdom!

2015 Axel Bodelsson, född1997. Han får priset för att han är en stor talang och har en gedigen repertoar trots sina unga år. Han har medverkat i musikalerna Hairspray och Little Shop of Horror med musikgruppen Flash. Vi har också sett Axel som kvinnocharmören Glenn-Anders Lundberg i det musikaliska lustspelet ”Lundbergs korsettfabrik”. Vi hoppas med detta pris att vi kan uppmuntra Axel till fortsatt utbildning inom musik- och musikalområdet.

2014 Anette Andersson                                                                                                                                                Anette har en repertoar som omfattar såväl opera, musikal som schlager, visa och pop. De senaste åren har stor vikt i undervisningen lagts vid interpretation, där Anette har visat stor utvecklingspotential framförallt i genren musikal. Anette är lyhörd och har känsla för text och ton och vad hon än tar sig an blir det med briljans.                                                                          
2013 Elina Douglasdotter
, född 1993. Elina har spridit mycket glädje bland unga och gamla med sina uppskattade soloframträdanden, som började redan vid 7-års åldern. Göingeborna har fått uppleva henne i flera talangjakter, musikaler, julkonserter och hört henne sjunga i kommunens kyrkor.

Mer info maila Kultur i Östra Göinge.

 

Stenstipendium

Välkomna att söka Östra Göinge kommuns Stenstipendium 2020

Nu kan du ansöka om Östra Göinge kommuns Stenstipendium 2020, ett stipendium som kommunen har delat ut sedan 1988.                                                                                                                                                                           Stipendiesumman är 60 000 kr. I ansökan ska en stenidé beskrivas, en motivation varför man söker stenstipendiet samt ett CV presenteras. Sista datum för ansökan är den 15 april 2020.

Utdelningen av stipendiet sker vid en speciell ceremoni under ett Stensymposium, med stipendiatens närvaro, den 8  oktober 2020 i Hörsalen, Kulturhuset Vita skolan

Regler för stipendiet:

  • Stipendiet kan sökas av konstnär eller av stenhantverkare som önskar prova sina kunskaper konstnärligt.
  • Stipendiet kan också sökas av etablerad konstnär för att genomföra ett nytt eller större stenkonstprojekt.
  • Stipendiat bereds möjlighet att under några månader arbeta i kommunens stenindustri.
  • Stipendiet är ett utbildnings- och utvecklingsstipendium. Stipendiaten lär sig arbeta i sten eller vidareutvecklar sina kunskaper i stenarbete.
  • Stipendiet skall täcka konstnärens/hantverkarens arbete, köp av sten samt övriga kostnader.
  • Stipendietiden börjar vid utdelandet av stipendiet och avslutas vid nästa stipendieutdelning då stipendiaten ställer ut sitt/sina alster alternativt gör annan presentation enligt överenskommelse med kommunen. Verk gjorda under stipendietiden är konstnärens egendom.
  • En förutsättning för att komma ifråga för stipendiet är att man kan närvara vid utdelningen.
  • Stipendiaten utses av Kommunstyrelsen efter beredning av tjänstepersoner i samråd med representanter från stenindustrin och konstlivet.

 

2018 års Stenstipendium

Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott /KSOU har den 29 augusti 2018 beslutat att tilldela Carl Lindh ( född.1977) Östra Göinge kommuns Stenstipendium 2018.

Carl Lindh, f.77, vill med sten skapa platser för lyssnande. Carl är intresserad av det spektakulära antagandet att låta ett så uråldrig material som sten resonera och på ett sätt tolka ljud – ett föremål som förändrar ett lyssnande därmed upplevelsen av olika platser. Carl har ingen erfarenhet av stenhuggeri men stor erfarenhet av att arbeta skulpturalt, med stenstipendiet får han möjlighet att utveckla sina idéer i dialog med kunniga stenhuggare i göingebygden.

Tidigare stipendiater

1988 Gunilla Bandolin
1989 Inge van der Drift
1990 Acke Hydén
1991 Justas Mickevicius
1992 Håkan Nyquist
1993 Christopher Garney
1994 Annelie Wallin
1995 Birgitta Silfverhielm
1996 Marco Cueva
1997 Monica Larsen Dennis
1998 Lars Traegde
1999 Anders Mellquist
2000 Johan Svensson
2001 Anna Högberg
2002 Petra Axelsson
2003 Fredrik Lindqvist
2004 Marja-leena Sillanpää
2005 Teresa Holmberg
2006 Åsa Lindsjö
2007 Karin Lindh
2008 Patrick Oppliger
2010 Susanne Vollmer
2012 David Svensson
2014 Ulrika Sparre
2016 Anna Ulvek                                                                                                                                                                     2018 Carl Lindh


Freddy Fraek: Mr Walkman

 

 


Hittade du inte vad du sökte?