Kultur och hälsa

I Östra Göinge har en arbetsgrupp bildats inom området Kultur och hälsa för att skapa tvärsektoriella möten och kunskapsutbyten inom området kultur och hälsa/kultur i vården. Kultur och hälsa kan utgöra ett komplement till den medicinska vården. Kultur i vården kan ge nya perspektiv, stimulans och bidra till ett ökat fokus på det friska. Lika viktigt är att göra våra besöksmål tillgängliga för alla med  funktionshinder. Kultur och Hälsa handlar också om hur vi ska behålla en god hälsa livet ut. Östra Göinge kommun har flera besöksmål för rekreation och behandlingar i natur- och kulturmiljö som handlar om välmående för kropp och själ. Inom området Kultur och Hälsa finns också upplevelser av konst och kulturhistoria som berikar våra liv.

 

Mer info: Jan Carlson, 044-775 63 29, jan.carlson@ostragoinge.se

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?