Redigera din egen film

 Projektet ”Den rörliga bildens konst Skåne NO”: är ett samarbete mellan Kristianstads konsthall och kommunerna i Skåne NO , med stöd av Region Skåne och Statens kulturråd.

Under  hösten 2013 erbjöds nordostskånska konst- och filmbegåvningar möjligheten att arbeta med filmredigering på biblioteken i Skåne nordost. Syftet var att uppmuntra lokala så kallade ”semiprofessionella” filmare och konstnärer att fortsätta skapa film. Med semiprofessionella avses de som har någon tidigare erfarenhet, kurs eller utbildning inom film, men som ännu inte är etablerade i branschen.  En förhoppning är att det bildas nätverk av aktiva filmare i delregionen som även i fortsättningen kan samarbeta och hjälpa varandra att komma vidare konstnärligt och karriärmässigt. Kompletterande teknisk support får projektet genom AV Media Skåne, genom dem finns även möjlighet att hyra filmkameror och annan teknisk utrustning. 

för mer info: Helena.Zeberg@ostragoinge.se

 

 


Hittade du inte vad du sökte?