Ansökan om föreningsbidrag för sommarlovsaktiviteter

Östra Göinge har beviljats statliga medel till kostnadsfria och smittfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
Syftet med medlen är bland annat att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling, stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.

Även i år har kommunens föreningar möjlighet att få del av dessa medel genom att genomföra aktiviteter för åldersgruppen. Medlen skall användas till kostnader för ledare och övriga omkostnader som föreningen har. Aktiviteten ska:

  • genomföras under perioden 17 juni – 22 augusti
  • vända sig till barn och unga mellan 6 och 15 år (aktiviteten måste inte vända sig till hela åldersspannet)
  • vara kostnadsfri för deltagarna
  • får inte ingå i ordinarie verksamhet

Någon behovsprövning får inte göras av de barn och unga som deltar på aktiviteterna. Föreningen måste vara registrerad hos kommunen enligt nuvarande regler för föreningar. En förening kan få högst 10 000 kronor i bidrag. Aktiviteterna är inte LOK-stödberättigade enligt Riksidrottsförbundet.

Ansökan ska vara inne senast 31 maj. Senast den 10 juni kommer föreningarna att få besked om man får ett bidrag och hur mycket i så fall. Föreningen får bidraget utbetalt i förskott.  Används inte hela bidraget som föreningen får utbetalt ska den del som inte används återbetalas. Efter sommaren skall aktiviteterna redovisas till kommunen; en kort utvärdering, deltagarlista samt kostnader.

 

Ansök här:

Ansökan om föreningsbidrag för sommarlovsaktiviteter

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan om bidrag för Sommarlovsaktiviteter. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.
  • Please enter a number from 0 to 10000.
  • Ej obligatoriskt, går även bra att fylla i budgetfältet ovan.

 

 

Hittade du inte vad du sökte?