Studera och forska

Källkritik

Idag finns en mängd spännande information att hitta på nätet. För att kunna värdera fakta är det en styrka att veta varifrån informationen kommer och varför den är publicerad.

I synnerhet är det viktigt att veta informationens ursprung när du själv ska använda eller sprida den. Det finns en rad frågor du kan ställa dig när du ska bedöma en informationskälla:

 • Verkar uppgifterna rimliga?
 • Är avsändaren trovärdig?
 • Vem är avsändare?
 • Hur gammalt är materialet?
 • Finns det fler källor som tar upp samma ämne?
 • Vill webbplatsen eller skriften sälja något?
 • Kan detta påverka informationens vinkling?

Lycka till!

 

Fjärrlån

Fjärrlån av böcker från andra bibliotek är ibland ett alternativ till inköp. Det kan gälla äldre litteratur som inte finns i bokhandeln eller speciallitteratur som är för ”smal” och inte kommer att efterfrågas av flera personer. Fjärrlån beställer du i biblioteket eller via vår katalog.

Det tar ca 7-14 dagar att få in ett fjärrlån, om boken är utlånad kan det ta längre tid. Lånetiden för ett fjärrlån varierar eftersom det är det utlånande bibliotekets regler som gäller. Det kostar inget att låna böcker inom landet.

Det går också att beställa artiklar ur tidningar och tidskrifter. Artikelkopior som beställs från universitets- eller högskolebibliotek kostar 80 kr eller mera.

Om en fjärrlånad bok inte lämnas tillbaka i tid kommer låntagaren faktureras på den administrationsavgift som det utlånande biblioteket kräver.

Följande media fjärrlånas inte :

 • Köpbara populära och/eller efterfrågade fack- och skönmedia
 • Media som biblioteket redan äger men som är utlånade
 • Musikinspelningar
 • Spelfilmer

 

Databaser

Biblioteket ger dig möjlighet att söka i avgiftsbelagda databaser och uppslagsverk gratis. En del databaser kan du använda hemifrån om du har ditt lånekort i Östra Göinge kommun. Logga in med ditt lånekortsnummer, PIN-kod behövs inte.

GlobalGrant

 • bidrags-och stipendiedatabas på svenska och engelska
 • bidrag går att sökas av privatpersoner, skolor, föreningar eller organisationer
 • i GlobalGrant ingår Stora Fondboken och Scholarship & Grants.

 

Folke Bernadottesamlingarna

 • innehåller information om Sveriges internationella fredsinsatser
 • dokumenterar samtliga svenska fredsinsatser sedan 1956
 • innehåller både fotografier och skriftliga dokument
 • nås endast från bibliotekens datorer

 

Arkiv Digital OnLine

 • innehåller inskannade kyrkböcker och andra arkivhandlingar från Sverige
 • finns på Broby bibliotek i Pehr Johnssonrummet
 • nås endast från Broby biblioteks släktforskningsdatorer

 

 Hittade du inte vad du sökte?