Snöröjning av gångväg i Sibbhult

Synpunkt (sammanfattning)

I Sibbhult är gångvägen upp till skola och barnomsorg oframkomlig för personer med barnvagn, rullator, cykel, rullstol, synskadade och ganska tung att gå i också för andra, ca 30 cm snö, som snart blir tung och blöt. Jag undrar hur ni planerat med snöröjning?

Svar (sammanfattning)

Snöröjningen påbörjas normalt sett när snöfallet slutat. Igår påbörjades röjning kring lunch. När det kommer så pass stora snömängder kan det innebära tillfälliga framkomlighetsproblem.
Här ses information om hur arbete bedrivs: https://www.ostragoinge.se/samhalle/gator-kommunikation/vintervaghallning/

Diarienummer
KS 2021/02598
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-11-30
Svar lämnat
2021-12-01
Handläggare
Henrik Arvidsson, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?