Frågor till de styrande kopplat till tillbakadraget LSS-bidrag

Synpunkt (sammanfattning)

Jag tycker att Östra Göinge är en bra plats att bo på. Många förnyelser sker och ledningen försöker få till övervakning, vilket hade varit bra. Bra med ett team som ska hålla rent och snyggt. Fina julbelysningar och påskarrangemang samt superfina blommor här och var i kommunen. Det jag inte förstår är att personer med funktionsvariation inte får ta del av pengarna som är ett statligt bidrag. Kan alla andra i samhället jobba hemma och få lön nu i Coronatider, så varför kan inte personer inom LSS göra det? Och, om jag minns rätt, var det ingen diskussion om Corona förra året det var bara så att pengarna skulle, inte, betalas ut! Jag ber er att beskriva skälen till att pengarna inte ska komma dessa personer till gagn. Här har dom styrande verkligen gjort bort sig. Vet ni hur det är att vara utsatt, att inte ”räknas”? Att befinna sig i underläge, alltid? Ja, för så är det med dom som inte kan, vågar eller orkar ta upp kampen mot samhällets orättvisor.

Svar (sammanfattning)

Vi är stolta över att vi har haft vår dagliga verksamhet igång under hela pandemin, helt i enlighet med vad FUB Sverige kräver. För precis som FUB så anser vi att konsekvenserna, inte minst de sociala, för de som har rätt till daglig verksamhet blir alldeles för stora om verksamheten ställs in eller om deltagarna ska arbeta hemma. Eftersom vi har daglig verksamhet på flera platser i kommunen har det varit möjligt för oss att undvika trängsel. Våra medarbetare och deltagare har följt de regler och rekommendationer som gällt under pandemin. Jag är övertygad om att det är därför vi har kunnat undvika smitta. Vad gäller frågan om att arbeta hemifrån så är det lätt att säga, men stämmer inte med verkligheten för kommunens medarbetare. Alla de som arbetar i omsorgen, skolan, förskolan, vuxenutbildningen, köken, lokalvården, hemsjukvården, den dagliga verksamheten osv. måste vara på sina arbetsplatser för att kunna utföra sina arbeten. Vi menar att samma sak gäller för deltagarna i daglig verksamhet, eftersom de oftast är helt beroende av ett nära personligt stöd för att klara sina uppgifter. Därför har vi varit mycket måna om att hålla igång vår dagliga verksamhet under hela pandemin. Så till frågan om habiliteringsersättning. När den infördes för många år sedan kallades den för flitpeng. Anledningen till det var att syftet med habiliteringsersättningen var att stimulera till och att premiera deltagande i daglig verksamhet. Nu kallar vi den inte för flitpeng längre, men syftet är detsamma. Därför är det naturligt att habiliteringsersättning utgår till dem som deltar i daglig verksamhet, men inte till dem som avstår. Det är exakt samma som gäller för studerande på gymnasiet. De får inte något studiebidrag om de avstår från att delta i utbildningen. Samma sak gäller för arbetslösa som inte aktivt söker arbete. De får ingen a-kassa.
Nu arbetar vi med Östra Göinge kommuns budget inför kommande år. I det arbetet är habiliteringsersättningens storlek en av de många frågor vi ser över. Vi ser också över om det finns ett behov av ytterligare moderna och funktionella lokaler för daglig verksamhet.

Diarienummer
KS 2021/00698
Typ av synpunkt
Beröm, Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-03-22
Svar lämnat
2021-03-26
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?